Evaluatie cameratoezicht Roermond

In Roermond zet de gemeente 130 camera’s in voor handhaving van de openbare orde. Ik evalueer het cameratoezicht om te zien wat de opbrengsten zijn. Daarmee kan de gemeente bepalen wat er de komende jaren moet gebeuren.

Bijzonder onderzoek

De aanpak in deze evaluatie wijkt af van veel andere evaluaties. Er zijn namelijk geen enquêtes gehouden en er staan in het rapport ook geen grafieken met politiecijfers. Die informatiebronnen zeggen namelijk niet zoveel over de camera’s. Ze zeggen wel iets over de algemene veiligheidssituatie in Roermond, maar daar gaat het niet om. We willen niet weten of het veiliger is geworden, maar of het veiliger is geworden dankzij de camera’s. Daar is ander onderzoek voor nodig: je moet onder de motorkap van het cameratoezicht kijken.

Beleidslogica

De eerste stap is het opstellen van een beleidslogica: hoe zou het cameratoezicht moeten werken? Daarna kan je in de tweede stap onderzoeken of het in de praktijk heeft gewerkt zoals de bedoeling was. Informatiebronnen zijn logboeken van de politie over het aantal beelden dat is ‘veilig gesteld’ en interviews met medewerkers van gemeente, stadstoezicht en de politie. Ook heb ik overdag, ‘s avonds en ’s nachts urenlang geobserveerd en tientallen gesprekken gevoerd met voorbijgangers (bewoners en bezoekers) en ondernemers (retail en horeca).

Advies

Al die informatie gebruik ik om te onderzoeken hoe het cameratoezicht werkt. Daarmee kan de gemeente Roermond vervolgens de politieke discussie voeren om het nieuwe beleidskader voor cameratoezicht voor de komende jaren op te stellen.

Cursus wetgeving cameratoezicht

Ik ben sinds 2014 docent van de cursus wetgeving openbare orde en veiligheid van SBO. Ik geef de module Wetgeving Cameratoezicht en ga uitgebreid in op privacy, beveiliging, verstrekken van beelden aan de politie en publiek-private samenwerking tussen bedrijven en de lokale overheid. De wetgeving is continu in ontwikkeling: flexibel cameratoezicht voor gemeenten, particulieren die camerabeelden op internet zetten, wetgeving voor drones, automatische kentekenherkenning. Er is elk jaar meer dan genoeg te bespreken, want de wetgeving op dit terrein is zeer dynamisch. “Cursus wetgeving cameratoezicht” verder lezen

Camera’s op stations delen

Op stations worden door ProRail en NS bewakingscamera’s opgehangen. Als er een ernstig incident is, kan het nuttig zijn als diezelfde camerabeelden rechtstreeks worden doorgestuurd naar de politie. Ook het structureel beschikbaar stellen van opnames is vaak wenselijk. Maar daar moeten dan wel heldere juridische afspraken onder liggen. Om dat mogelijk te maken, stel ik sinds 2015 in opdracht van ProRail convenanten op voor treinstations. “Camera’s op stations delen” verder lezen

Bevoegdheid burgemeester cameratoezicht

burgemeesterskettingIk heb het hoofdstuk “Cameratoezicht” geschreven voor een bundel die wordt uitgegeven door de Vrije Universiteit en Kennedy Van der Laan. De bundel gaat over de bevoegdheden van burgemeesters op het gebied van de openbare orde.

Het openbare-orderecht staat volop in de belangstelling. In onze samenleving is de nadruk meer komen te liggen op veiligheid en risicobeheersing dan voorheen. De rol van de burgemeester als handhaver van de openbare orde wordt daardoor steeds belangrijker. Dat vertaalt zich ook in een grote toename van het aantal openbare-ordebevoegdheden van de burgemeester. Die zijn steeds meer toegespitst op specifieke maatschappelijke problemen, met het doel de burgemeester meer armslag te geven “Bevoegdheid burgemeester cameratoezicht” verder lezen

Privacy, wetgeving en camera’s

security-seminar-houtenOp het Security Seminar van 5 februari 2015 geef ik een presentatie over privacy, camera’s en wetgeving. Ik ga met name in op bewakingscamera’s van particulieren die de openbare weg filmen. Daar is namelijk veel over te doen de laatste tijd. Het lijkt wel of niemand nog weet hoe het zit. De wet is ook best ingewikkeld – vooral omdat de wet vaak helemaal niet over camera’s gaat, maar over persoonsgegevens. Maar gelukkig laten jurisprudentie en de nieuwste informatie van de kant van politiek en justitie zien wat is toegestaan.