Evaluatie cameratoezicht gemeente Utrecht

Ik voer de evaluatie uit van het gemeentelijke cameratoezicht in Utrecht, net als in 2013 en 2018. Het onderzoek draait om de vraag wat er goed gaat en wat er eventueel beter kan. Het gaat hier over het cameratoezicht dat de burgemeester inzet voor handhaving van de openbare orde, dus over artikel 151c van de Gemeentewet.

In het onderzoek kijk ik vanuit een paar verschillende invalshoeken naar de opbrengsten van het cameratoezicht. Wat levert het rechtstreekse cameratoezicht op aan concrete resultaten? Hoe vaak worden de beelden gebruikt voor opsporing door de politie?

De gemeente Utrecht heeft een beleidskader voor het cameratoezicht vastgesteld. Daarin staan de spelregels die worden gehanteerd als ergens behoefte is aan cameratoezicht. Welke criteria bepalen of cameratoezicht wordt ingevoerd, verlengd of verwijderd? Dat beleidskader onderzoek ik ook uitgebreid in deze evaluatie.

Tot slot kijk ik wat er is gebeurd met de aanbevelingen van de vorige evaluatie. Worden de camera’s nu bijvoorbeeld vaker dan voorheen gebruikt voor de aanpak van leefbaarheidsproblemen? En is het flexibele cameratoezicht ook echt flexibel gemaakt?

De evaluatie loopt vanaf najaar 2021 en is afgerond in het voorjaar van 2022.