Camerabeleid Eindhoven

Voor de gemeente Eindhoven stelde ik – samen met de afdeling openbare orde en met input vanuit de politie – een nieuw camerabeleid op. Het gaat over camera’s voor handhaving van de openbare orde. Dat zijn de camera’s die de burgemeester kan plaatsen op grond van artikel 151c Gemeentewet. Het camerabeleid gaat over de wetgeving, maar ook de praktijk komt ruimschoots aan bod.

Nieuwe camera’s en slimme koppelingen

Er komen extra camera’s om blinde vlekken in beeld te krijgen waar veel incidenten gebeuren. Ook worden er koppelingen gelegd – voor het geval dat – met camerasystemen van de gemeente op kruispunten en aan de gevels van gemeentelijke panden. Dat voorkomt dat er bij evenementen of demonstraties elke keer tijdelijke camera’s moeten worden geplaatst. Ook is het de bedoeling een koppeling te leggen met de bewakingscamera’s van ProRail aan de buitenkant van het station.

Gemeenteraad

De burgemeester heeft van de gemeenteraad de bevoegdheid gekregen dit type camera’s te plaatsen. Daarom krijgt de gemeenteraad ook de gelegenheid op het camerabeleid te reageren.