Voor de gemeente Eindhoven stelde ik – samen met de gemeente en met input vanuit de politie – een nieuw camerabeleid op. Ook voerde ik de evaluatie uit. Het gaat over camera’s voor handhaving van de openbare orde. Dat zijn de camera’s die de burgemeester kan plaatsen op grond van artikel 151c Gemeentewet. Het camerabeleid gaat over de wetgeving, maar ook de praktijk komt ruimschoots aan bod.

Evaluatie

Alles overziend is de conclusie van de evaluatie over het gemeentelijke cameratoezicht in Eindhoven zeer positief. De camera’s staan op de goede plekken, ze functioneren goed en de kwaliteit van het live toezicht is hoog. De samenwerking tussen de cameraobservanten en de politie op straat is goed en effectief. Veel incidenten kunnen in de kiem worden gesmoord. Als incidenten toch uit de hand lopen, kan de politie optimaal worden aangestuurd en kunnen de beelden worden gebruikt voor opsporing. Ook is er veel draagvlak onder inwoners en bezoekers van de stad voor het cameratoezicht.

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/12915671/2/23bst00811_-Bijlage_2-Evaluatie_cameratoezicht_art__151c_Gemeentewet_Eindhoven%282023%29

Camerabeleid

In het camerabeleid staan de ‘spelregels’ die gelden voor het cameratoezicht ter handhaving van de openbare orde. Eerst worden de verschillende soorten camera’s besproken en wordt het onderscheid tussen openbare orde camera’s en andere camera’s uitgelegd. Daarna komt het juridische en ethische kader aan bod. In het hoofdstuk over de praktijk staat hoe de procedure er uit ziet voordat camera’s worden geplaatst. Ook de wijze van evalueren wordt uitgewerkt. Het camerabeleid sluit af met een vooruitblik waarin de toekomstplannen staan.

De conceptversie van het camerabeleid is op 6 juni 2023 met de gemeenteraad besproken. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen, waarna de burgemeester het camerabeleid heeft vastgesteld.

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/12915672/2/23bst00811_-Bijlage_1-_Camerabeleid_art__151c_Gemeentewet