Veiligheidsbeleid Groene Hart Rekenkamer

Op verzoek van de raadsleden uit de vier gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas besloot de Groene Hart Rekenkamer onderzoek te laten doen naar de effectiviteit, efficiëntie en rechtmatigheid van het integrale veiligheidsbeleid. Ik voerde dit onderzoek uit samen met de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties.

Voor dit onderzoek is een normenkader ontwikkeld om verschillende onderdelen van het veiligheidsbeleid mee te beoordelen. Denk aan monitoring, samenwerking, integraliteit, betrekken van de gemeenteraad en dergelijke. Op alle normen is een beoordeling uitgevoerd op basis van documenten en gesprekken met mensen van de gemeente en andere organisaties. Ook deden we zelf observaties en voerden we gesprekken op straat met een klein aantal willekeurige voorbijgangers.

Met de rapporten kunnen de vier gemeenten de komende jaren vooruit in het nog beter vormgeven van hun meerjarenvisies op veiligheid.

Rapporten