Camera’s bij afvalcontainers

De gemeente Den Haag heeft – net als alle andere gemeenten – last van bijplaatsingen bij afvalcontainers. Afval wordt op het verkeerde moment aangeboden of wordt naast de container neergezet. De gemeente doet al heel veel om dit probleem aan te pakken. Nu gaat de gemeente een experiment doen met cameratoezicht bij afvalcontainers waar regelmatig troep omheen ligt.

Samen met Rob Velders heb ik het afgelopen jaar uitgezocht of camera’s een goed idee zouden kunnen zijn. We keken naar de juridische haalbaarheid, de techniek, organisatie en communicatie. De conclusie was positief. Camera’s gaan niet alle problemen in één klap oplossen. Maar camera’s kunnen op specifieke plekken voor specifieke overtredingen net het verschil maken. Om te zien of dat in Den Haag ook zo werkt, wordt de komende twaalf maanden een experiment gehouden dat stevig wordt begeleid.

In het experiment worden verschillende plekken in beeld gebracht. Dat wordt allemaal grondig gemonitord om te zien wat het effect is. We kijken ook of er ongewenste neveneffecten aan de camera’s vastzitten. Ook worden de kosten en de baten tegen elkaar afgewogen. Op basis van de uitkomsten van het experiment bepaalt de gemeente of cameratoezicht breder moet worden uitgerold over de stad.