‘s-Hertogenbosch: evaluatie cameratoezicht

Als je door de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch komt, is de kans groot dat je in beeld bent van een camera. Er staan in totaal namelijk bijna tachtig camera’s voor handhaving van de openbare orde – verspreid over drie gebieden in de stad. Ik voerde de evaluatie van deze camera’s uit.

Over de evaluatie

In de evaluatie beschrijf ik eerst de juridische grondslag van de camera’s. Daarna meet ik de opbrengsten van het cameratoezicht. Daarbij kijk ik naar verschillende doelen die met camera’s kunnen worden bereikt:

  • Veiligheidsgevoel vergroten
  • Strafbare feiten voorkomen
  • Gerichte inzet politie en toezichthouders
  • Opsporing

Advies toezichtcentrales

In ‘s-Hertogenbosch zijn drie ruimtes waar camerabeelden worden bekeken. De gemeentelijke cameratoezichtruimte, de meldkamer van stadstoezicht en de monitorruimte van parkeerbeheer. Ik heb de gemeente advies gegeven over de vraag of het verstandig is die drie cameratoezichtruimtes met elkaar samen te voegen.

Het evaluatierapport is aan de gemeenteraad aangeboden en daarmee openbaar geworden: lees het op de site van de gemeente.