Camerabeleid Eindhoven

Voor de gemeente Eindhoven stelde ik – samen met de gemeente en met input vanuit de politie – een nieuw camerabeleid op. Ook voerde ik de evaluatie uit. Het gaat over camera’s voor handhaving van de openbare orde. Dat zijn de camera’s die de burgemeester kan plaatsen op grond van artikel 151c Gemeentewet. Het camerabeleid gaat over de wetgeving, maar ook de praktijk komt ruimschoots aan bod.Continue Reading

Camera’s bij afvalcontainers: minder bijplaatsingen

In Den Haag mogen mensen hun afval in ondergrondse containers gooien. Het komt regelmatig voor dat mensen hun afval niet in, maar naast die containers neerzetten. Ik heb de afgelopen drie jaar meegewerkt aan een experiment met cameratoezicht bij afvalcontainers. Op veertien afvallocaties zijn mobiele camera units geplaatst om te zien wat het effect is. Uit de evaluatie blijkt dat het aantal vuilniszakken dat naast de containers wordt gezet significant is gedaald met gemiddeld zestig procent. Het werkt dus preventief. Maar er waren nog altijd bijplaatsingen: in totaal bijna zevenhonderd. Het is niet gelukt op basis van de camerabeelden een boete uit te delen, omdat de identiteit van de bijplaatsers niet kon worden vastgesteld. De gemeente denkt na over een mogelijk vervolgproject om te zien hoe ze overtreders toch een boete kunnen geven.Continue Reading

Omgevingsdienst mag Tata Steel filmen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft een camera gericht op een schoorsteen van Tata Steel. Doel: kijken of er vervuilende rook uitkomt. Tata Steel wilde van de camera af omdat de privacy van medewerkers in gevaar zou komen.

De voorzieningenrechter is duidelijk: de schoorsteen van de kooksfabriek van Tata Steel mag gefilmd worden door de Omgevingsdienst. Omdat ik alles wil weten over camera’s en privacy las ik die uitspraak natuurlijk heel goed door. Er staan veel interessante dingen in over camera’s en privacy. En er staan ook heel interessante dingen in over toezichthoudende instanties. Ik plaatste hier een artikeltje met wat reflecties over op LinkedIn – dat nogal in de smaak viel. Daarom zet ik het nu ook op mijn eigen website.Continue Reading

Collectieve camerabewaking op bedrijventerreinen

Op veel bedrijventerreinen wordt de beveiliging collectief geregeld met een camerasysteem. Er staan dan camera’s op strategische punten op het terrein. Vaak wordt ook openbare ruimte gefilmd. De vraag is of dat mag. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt op de website dat het in principe niet mag, maar dat er wel uitzonderingen mogelijk zijn. Dat klopt: ook uit onderzoeken van diezelfde Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat het wel degelijk mag – als je het maar goed regelt.Continue Reading

Privacy Officer gemeente Den Haag

Ik heb een nieuwe baan: privacy officer bij de gemeente Den Haag. Nou ja, part-time dan: twee dagen per week. En het is eigenlijk geen echte baan, want ik word gedetacheerd. Maar het voelt wel als een baan: ik heb een pasje van het stadhuis op het Spui. En ik drink koffie met collega’s. Meer baan wordt het niet, toch?Continue Reading

Evaluatie cameratoezicht Eindhoven

In Eindhoven staan ongeveer veertig ‘gemeentelijke’ camera’s. Dat wil zeggen: camera’s die de burgemeester neerzet voor handhaving van de openbare orde. Ik voer de evaluatie uit. Het draait allemaal om de vraag of de camera’s doen wat ze moeten doen:

  • Mensen een veiliger gevoel geven
  • Criminaliteit en overlast voorkomen
  • Optimaal reageren op incidenten door rechtstreeks toezicht
  • Opsporing achteraf


Continue Reading

Cursus wetgeving cameratoezicht

Ik geef dit jaar wederom de module Cameratoezicht in de opleiding Wet- en regelgeving in openbare orde en veiligheid. Deze editie van de opleiding loopt van 9 maart tot 13 april 2023.

Ik ga uitgebreid in op artikel 151c van de Gemeentewet. Maar ook het onderwerp privacy krijgt veel aandacht. Daarnaast gaan we in op publiek-private samenwerking, flexibel cameratoezicht en bodycams. De techniek ontwikkelt zich snel en de wet hobbelt er met wat vertraging achteraan. In de cursus leg ik uit hoe je op basis van algemene principes uit de wet- en regelgeving ervoor kunt zorgen dat je goed onderbouwd camera’s kunt inzetten….

Continue Reading

Kennistafel: Cameratoezicht op openbare plaatsen

Wat voor gemeente wilt u eigenlijk zijn?

[ Deze bijeenkomst was op 9 februari 2023 ]

Gemeenten zetten camera’s in voor allerlei doelen: voor openbare orde handhaving, maar ook voor verkeersonderzoek, parkeerhandhaving, crowd management en dergelijke. En in minstens honderd gemeenten lopen de handhavers inmiddels met een bodycam rond.

Al die camera’s verzamelen informatie en dat roept een aantal interessante vragen op. Juridische vragen (Mag dat?), maar ook technische (Kunnen we het?) en ethische vragen (Willen we dat?).

Ik werk samen met Privacy Management Partners. Het leek ons een goed idee hier een kennistafel aan te wijden. Sander Flight en Tess van den Blink geven eerst een presentatie. Daarna gaan we met elkaar in gesprek om kennis en ervaring te delen. Kom ook aan de kennistafel zitten!

Gemeentelijk cameratoezicht groeit maar door

Het aantal gemeenten met cameratoezicht neemt nog steeds toe. De camera’s worden ingezet voor steeds meer verschillende doelen. Om al dat beeldmateriaal goed te kunnen verwerken lijken samenwerking en slimme technologie logische oplossingen. Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig te realiseren. Ik schreef er een artikel over in het vakblad Secondant: lezen maar!