Evaluatie cameratoezicht Eindhoven

In Eindhoven staan ongeveer veertig ‘gemeentelijke’ camera’s. Dat wil zeggen: camera’s die de burgemeester neerzet voor handhaving van de openbare orde. Ik voer de evaluatie uit. Het draait allemaal om de vraag of de camera’s doen wat ze moeten doen:

  • Mensen een veiliger gevoel geven
  • Criminaliteit en overlast voorkomen
  • Optimaal reageren op incidenten door rechtstreeks toezicht
  • Opsporing achteraf

Data verzamelen

Ik heb besloten alle registers open te trekken voor deze evaluatie. Er worden mensen op straat geënquêteerd over hun gevoel en hun opvattingen over camera’s. En ik kijk mee met de observanten in de cameratoezichtruimte in Eindhoven om te zien hoe het daar reilt en zeilt – bijvoorbeeld tijdens uitgaansnachten. En ik ga kijken in de regionale meldkamer in ‘s-Hertogenbosch waar alle 112-meldingen binnenkomen. Daar kunnen ze de camerabeelden uit Eindhoven namelijk ook live meekijken als het nodig is. En ik vraag natuurlijk alle registraties op die ik maar kan vinden: waarnemingen, incidenten, opsporing, live toezicht. Verder loop ik veel op straat rond, om met bewoners, bezoekers en ondernemers te praten over de camera’s. En om met eigen ogen te zien of de camera’s en de informatiebordjes eigenlijk wel te zien zijn.

Ik verwerk alle informatiebronnen in een evaluatierapport voor de burgemeester. Daarin geef ik antwoord op de vraag wat de camera’s momenteel opleveren. En ik geef aan of er misschien ruimte is voor verbeteringen.

Beleid voor camera’s en voor sensoren

Als je in Eindhoven over straat loopt of rijdt, zie je allerlei camera’s op straat. Verreweg de meeste van die apparaten hangen daar niet voor de openbare orde. Ze filmen bijvoorbeeld een kruispunt om te zien of de stoplichten goed staan afgesteld. Of het is een bewakingscamera van een horecaondernemer die zijn terras wil filmen. Of een slimme deurbel van een bewoner. De gemeente denkt na over het opstellen van een gemeentelijk beleid voor alle camera’s. En eigenijk is het dan, als je toch bezig bent, wel slim om daar meteen een beleid voor alle sensoren voor te maken. De gemeenteraad en het college van B&W buigen zich hier de komende tijd over. Ze worden daarbij geholpen door de Ethische Commissie van de gemeente die advies geeft en kritisch meekijkt met alle ontwikkelingen.