Cursus wetgeving cameratoezicht

Ik geef dit jaar wederom de module Cameratoezicht in de opleiding Wet- en regelgeving in openbare orde en veiligheid. Deze editie van de opleiding loopt van 9 maart tot 13 april 2023.

Ik ga uitgebreid in op artikel 151c van de Gemeentewet. Maar ook het onderwerp privacy krijgt veel aandacht. Daarnaast gaan we in op publiek-private samenwerking, flexibel cameratoezicht en bodycams. De techniek ontwikkelt zich snel en de wet hobbelt er met wat vertraging achteraan. In de cursus leg ik uit hoe je op basis van algemene principes uit de wet- en regelgeving ervoor kunt zorgen dat je goed onderbouwd camera’s kunt inzetten.

Deze onderwerpen komen aan bod in de cursus:

  • Welke soorten cameratoezicht zijn er in gemeenten?
  • Onder welke voorwaarden mag de burgemeester cameratoezicht invoeren?
  • Wat zegt de privacywetgeving (Grondwet, EVRM, AVG, Wpg) over cameratoezicht?
  • Hoe zit het met bodycams voor gemeentelijke handhavers?
  • Kan je als gemeente camera’s plaatsen voor toezicht op afvalcontainers?
  • Mogen bedrijven de openbare weg filmen met hun bewakingscamera’s?

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor beleidsmakers, beleidsmedewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen op het gebied van veiligheid die werken bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra)

De cursus kan elk jaar worden gevolgd en er zijn ook in-company opleidingen mogelijk, bijvoorbeeld per gemeente. Inschrijven kan via deze website.