Het knuppeltje en het kastje

“In uw werkkamer hangt een denkbeeldig kastje. Doe het deurtje open en laat zien dat er een knuppeltje hangt. Doe daarna het deurtje weer dicht. Anders gezegd: het handhaven van een dreiging is beter dan haar te realiseren. Maar als het moet dient u bereid te zijn om ook een keer echt te slaan. Dat spreekt zich rond en daarna hoeft het weer een tijdje niet.”

Reactie op onacceptabel geweld

Aan dit ‘Wetje van Duco’—uit een boekje van voormalig Amsterdams wethouder Duco Stadig—moet ik vaak denken. Ik praat de laatste maanden namelijk heel veel met werknemers in de zorg over de aanpak van agressie en geweld. Ik probeer hen over te halen ook zo’n denkbeeldig kastje met knuppeltje op te hangen, maar daar heeft niet iedereen zin in.

In de zorg werkt het anders, hoor ik dan. En dat is tot op bepaalde hoogte ook gewoon waar. Maar ook in gevallen van onacceptabel geweld dat echt over de grens ging, wordt er lang niet altijd een reactie gegeven naar de dader. Er wordt na zo’n incident vaak wel met collega’s gesproken en vaak ook met een leidinggevende. Ook wordt er veel afgekoeld, genuanceerd en gewacht tot iedereen zijn kant van het verhaal heeft kunnen doen. Met de dader wordt lang niet altijd gesproken — in elk geval niet op korte termijn. En zoals dat gaat: drie weken later lijkt het alweer iets minder erg en zijn we opgelucht als we weer kunnen overgaan tot de orde van de dag. Maar de veroorzaker van de agressie heeft van dat hele interne proces niets gemerkt en heeft maar één ding geleerd: je kunt hier gewoon je gang gaan, want je hoort er toch niets meer van.

Aangifte doen

In mijn gesprekken met werknemers in de zorg vraag ik altijd wanneer er in hun instelling voor het laatst aangifte is gedaan bij de politie. Sommige instellingen hebben nog nooit aangifte gedaan en bij de meeste anderen is het een jaar of langer geleden. Let wel: deze mensen werken bij grote zorginstellingen met duizenden werknemers en waar jaarlijks honderden incidenten gebeuren — ook zeer ernstige.

Gelukkig hoor ik ook verhalen van instellingen die na agressie wél snel en adequaat reageerden in de richting van de veroorzaker. Soms door aangifte te doen, soms met een andere reactie. Aangifte is zeker niet de oplossing voor alle problemen: er zijn ook andere ‘knuppels’ die net zo goed werken. Een formele waarschuwing door de leidinggevende bijvoorbeeld. Of een brief namens de instelling opgesteld door de huisjurist. Een gele of rode kaart of een pandverbod. Het stopzetten van de dienstverlening of het doorverwijzen naar een andere zorginstelling —noem maar op.

Opkomen voor de veiligheid van je medewerkers

Een rode draad in alle verhalen is dat het nooit leuk is om te reageren naar de dader. Dat geldt in alle beroepsgroepen, maar vooral in de zorg waar mensen werken met een groot zorghart. Maar soms moet het gewoon: al was het maar omdat een reactie naar de dader bewijst dat u bereid bent op te komen voor de veiligheid van medewerkers. Dat spreekt zich rond onder de patiënten, hun familieleden, bezoekers en alle medewerkers in de in-stelling. Want zo werkt dat met normen: die moet je af en toe bevestigen om ze levend te houden. Net als het knuppeltje en het kastje: je moet het deurtje regelmatig open doen, heel af en toe het knuppeltje hanteren en dan hoeft het weer een tijdje niet.

Wat ook prima kan werken in de zorg, is een wijkagent die langskomt voor een streng ‘bromsnorgesprek’. Vaak maakt dat grote indruk op de dader—ook als agressie bij het ziektebeeld hoort. En mocht u zich afvragen of de politie wel bereid is mee te werken aan dit soort symbolische dreiging, bedenk dan dat zij het ‘kastje en het knuppeltje’ dagelijks toepassen. Want hoe vaak denkt u dat een agent een schot lost met zijn pistool? Gemiddeld eens per 34 jaar. En hoe vaak neemt een agent zijn vuurwapen mee op straat? Precies: elke dag. Een dreiging in stand houden is beter dan haar te realiseren. Het lijkt tegenstrijdig, maar dat is het dus niet. Dat idee is bij de politie al jaren geleden doorgedrongen—hoog tijd dat de zorgbranche ook haar voordeel gaat doet met dit belangrijke en zeer praktische inzicht.

[ Dit blog schreef ik in 2015 voor het programma Veilig werken in de zorg. In dat kader heb ik 30 zorginstellingen begeleid in de aanpak van veroorzakers van agressie en geweld. ]

Evaluatie Contra Terrorisme Infobox

ruimte-om-te-delenDe Contraterrorisme Informatiebox is een samenwerkingsverband van tien instanties. Deze organisaties wisselen in de box informatie uit om terrorisme effectiever en efficiënter te bestrijden. Deze informatie mag normaal niet worden gedeeld, maar voor terrorismebestrijding is een uitzondering gemaakt. Deze CT Infobox bestaat in 2015 tien jaar – tijd voor een jubileumfeestje, dachten de leden van het Coördinerend Beraad. Dat is het gremium dat de werkzaamheden in de box aanstuurt. Zij vroegen aan het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om een evaluatie te houden. Samen met Christianne de Poot heb ik …

Continue Reading

Privacy, wetgeving en camera’s

security-seminar-houtenOp het Security Seminar van 5 februari 2015 geef ik een presentatie over privacy, camera’s en wetgeving. Ik ga met name in op bewakingscamera’s van particulieren die de openbare weg filmen. Daar is namelijk veel over te doen de laatste tijd. Het lijkt wel of niemand nog weet hoe het zit. De wet is ook best ingewikkeld – vooral omdat de wet vaak helemaal niet over camera’s gaat, maar over persoonsgegevens. Maar gelukkig laten jurisprudentie en de nieuwste informatie van de kant van politiek en justitie zien wat is toegestaan.

Klanten over prostitutie

De GGD Amsterdam heeft in 2014 onderzoek gedaan onder bijna duizend klanten van prostituees: ramen, escort en seksclubs. Het was een vervolg op een onderzoek dat ik in 2009 deed onder klanten – daarom was ik gevraagd als lid van de begeleidingscommissie. Het rapport bevat veel interessante informatie. Wist u bijvoorbeeld dat er elk jaar naar schatting 195.000 unieke klanten gebruik maken van de diensten van een prostituee in Amsterdam – ongeveer 2.500 per dag.

Vijf typen: van ontkenner tot redder
De gemeente Amsterdam probeert al jarenlang klanten in te zetten bij het signaleren van misstanden in de prostitutie. Dit onderzoek moest uitwijzen in hoeverre het mogelijk is de klant daar een rol …

Continue Reading

Cursus Aanpak agressie & geweld

Ik ben in 2015 een van de docenten van de cursus ‘Integrale aanpak agressie en geweld’. Ik verzorg twee modules. De eerste gaat over de verschijningsvormen van agressie en geweld. De tweede module gaat over het opstellen van een plan van aanpak.

Voorkomen en opvangen
Ongeveer één op de drie werknemers met een publieke taak heeft te maken met agressie en geweld, vooral in de gezondheidszorg, bij politie en justitie en in het openbaar vervoer. De meest voorkomende vorm van agressie en geweld is intimidatie. Slachtoffers kampen vaker met gezondheidsproblemen, zijn vaker ziek en …

Continue Reading

Handboek Beveiligingstechniek

Het Handboek Beveiligingstechniek is een standaardwerk voor  installateurs en beveiligers. Ik schrijf in 2014 voor de derde keer het hoofdstuk over cameratoezicht door de overheid. Alle actuele onderwerpen komen aan bod: de praktijk, wetgeving, samenwerking tussen publieke en private partijen en trends. In het Handboek komen diverse andere artikelen over cameratoezicht, Live View, intelligente toepassingen van camera’s, drones en meer.

Bestel het Handboek Beveiligingstechniek op deze website.

Integrale Veiligheid InHolland

Van 2014 tot en met 2016 was ik lid van de beroepenveldcommissie van de opleiding Integrale Veiligheid van de Hogeschool InHolland: de commissie die zorgt voor aansluiting op de arbeidspraktijk. De Rotterdamse opleiding Integrale Veiligheid krijgt jaarlijks zo’n honderd nieuwe eerstejaars. De beroepenveldcommissie moet ervoor zorgen dat de opleiding goed aansluit op de arbeidspraktijk. De beroepenveldcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van mogelijke werkgevers zoals politie, woningcorporatie, hoogspanningsnetbeheerder, security in de retailsector, beveiligingsorganisatie of slachtofferhulp. Ik ben gevraagd als bruggenbouwer tussen de opleiding aan de ene kant en onderzoeks- en adviesbureaus aan de andere.

Meer informatie
Ga naar het profiel van deze opleiding.

Veilig werken in de zorg

In 2014 en 2015 geef ik, samen met dertig instellingen voor zorg en jeugdzorg, een impuls aan de bestrijding van agressie en geweld. Elke instelling wordt een jaar begeleid en geholpen om datgene te doen wat nodig is: contact met de politie, een intern protocol, betere incidentenregistratie. Omdat het einddoel niet bij voorbaat duidelijk is, noemen we het een avontuur.

Hoe doen we dat? Door kennis te delen met elkaar: de groep ‘avonturiers’ komt vier keer bij elkaar. We leggen ook contact met politie en het Openbaar Ministerie. Verder delen we de lessen die we onderweg leren – met elkaar, maar ook met een veel bredere groep via …

Continue Reading