Veiligheidscoördinator in de zorg

veiligheidscoordinator-in-zorgIn 2016 ben ik docent ‘Agressie en geweld in de zorg’ in de opleiding voor veiligheidscoördinatoren in de zorg. De opleiding bestaat uit zeven lesmodules.

Voor wie?
De opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

  • Security Managers
  • Facility Managers
  • Safety managers
  • HRM managers
  • Arbo-coördinatoren

Definitie en impact
In het deel van de opleiding dat ik verzorg ga ik eerst in op de definitie van agressie en geweld. Wat zijn de verschillende verschijningsvormen? Daarna ga ik in op de impact die agressie en geweld hebben op patiënten, bezoekers, medewerkers en de zorginstelling als geheel.

Plan van aanpak
Het doel van de opleiding is om de deelnemers een goed doortimmerd en bruikbaar plan van aanpak te laten maken voor hun eigen instelling. In de plan van aanpak staat wat ze gaan doen om te voorkomen dat agressie en geweld plaatsvinden, hoe ze het plan gaan realiseren en hoe ze de resultaten gaan monitoren.

Voorjaar 2016
De opleiding bestaat uit zeven lesdagen, inclusief een bezoek aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De opleiding wordt gegeven in het voorjaar van 2016.

Voor meer informatie en inschrijven gaat u naar de website van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.