Bevoegdheid burgemeester cameratoezicht

burgemeesterskettingIk heb het hoofdstuk “Cameratoezicht” geschreven voor een bundel die wordt uitgegeven door de Vrije Universiteit en Kennedy Van der Laan. De bundel gaat over de bevoegdheden van burgemeesters op het gebied van de openbare orde.

Het openbare-orderecht staat volop in de belangstelling. In onze samenleving is de nadruk meer komen te liggen op veiligheid en risicobeheersing dan voorheen. De rol van de burgemeester als handhaver van de openbare orde wordt daardoor steeds belangrijker. Dat vertaalt zich ook in een grote toename van het aantal openbare-ordebevoegdheden van de burgemeester. Die zijn steeds meer toegespitst op specifieke maatschappelijke problemen, met het doel de burgemeester meer armslag te geven om die problemen te lijf te gaan.

Spanningen

Tegelijkertijd roept de gestaag uitdijende gereedschapskist waarover de burgemeester beschikt allerlei juridische en beleidsmatige vragen op. Zijn de bevoegdheden voldoende toegesneden op de concrete openbare-ordeproblemen waarmee de burgemeester zich geconfronteerd ziet? Wordt er niet te veel op het bord van de burgemeester gelegd? Zouden bepaalde taken en bevoegdheden niet beter aan andere organen binnen of buiten de gemeente kunnen worden opgedragen? Welke mogelijke spanningen doen zich voor met de Grondwet en mensenrechtenverdragen?

Cameratoezicht

Eén van de hoofdstukken in de bundel – het hoofdstuk over gemeentelijk cameratoezicht – is door mij geschreven. In dat hoofdstuk ga ik in op de historie van het wetsartikel en beschrijf ik hoe het idee over camera’s in de loop der jaren is veranderd. Ook ga ik in op de rol van de politie en de combinatie van publieke en private camera’s. Tot slot sta ik stil bij de vraag of de gemeenteraad wel genoeg democratische controle op inzet van het instrument heeft in de praktijk.

Bestellen

Het boek kunt u hier bestellen via de uitgeverij.