Kosten-baten extra toezicht OV

Voor de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland berekende ik in 2013 de kosten en baten van extra toezicht op risicolijnen. De baten bedroegen 1,6 miljoen euro, vooral doordat het aantal geweldsmisdrijven daalde.

Dat leidde tot besparingen op medische kosten, maar ook in termen van persoonlijk leed, arbeidsverzuim en juridische en strafrechtelijke kosten. Dit onderzoek was bijzonder omdat ik ook maatschappelijke kosten en baten in de vergelijking heb meegewogen naast directe kosten en baten. Dat maakt het mogelijk het maatschappelijke rendement aan te tonen van het extra toezicht. Ook maakt deze analyse duidelijk dat de partijen die de kosten dragen niet altijd degene zijn die profiteren van de baten.

Opdrachtgever van dit onderzoek waren Connexxion, Veolia, Syntus en Arriva – verenigd in de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland.

Dit project voerde ik uit bij DSP-groep

Bestuurlijke handhaving

De Bestuurlijke Strafbeschikking Overlast is een instrument voor gemeenten om – onafhankelijk van de politie – boetes uit te reiken voor lichte overlastfeiten, zoals hondenpoep en verkeerd aangeboden afval. Ik evalueerde in 2012 voor het WODC of het instrument werkt zoals de bedoeling was….

Continue Reading

Georganiseerde misdaad

Georganiseerde hennepteelt, internationale mensenhandel en handel in kinderporno via internet. Deze drie vormen van georganiseerde misdaad zijn integraal aangepakt in ‘OM-proeftuinen’. Ik onderzocht in 2010 de meerwaarde samen met drie hoogleraren.

Continue Reading

Beeldtechnologie: een toekomstverkenning

Beelden spelen een steeds grotere rol op het gebied van de veiligheid. Er zijn beelden beschikbaar van kleine incidenten en grote rampen. In deze toekomstverkenning uit 2010  onderzocht ik hoe de ’tsunami aan beelden’ kan worden verwerkt door politie en andere veiligheidspartners.

De instanties die waken over onze veiligheid moeten deze beelden verwerken, iets dat door de omvang van de beeldenstroom tot problemen leidt. In deze roadmap zijn doelen gesteld voor 2020 en een aantal mijlpalen voor 2015. De roadmap is opgesteld voor het kabinetsprogramma Veilig door innovatie. Ik interviewde ruim dertig experts en organiseerde een aantal bijeenkomsten voor producenten, doorgevers en gebruikers van beeldmateriaal.

Download het rapport hier.

Dit project voerde ik uit bij DSP-groep

Prostitutie na opheffen bordeelverbod

Het prostitutiebeleid van gemeenten is in 2007 onderzocht: ruim vijf jaar na opheffing van het bordeelverbod. Elke gemeente moest vanaf dat moment vergunningen verlenen aan bordeelexploitanten. Het onderzoek bestond uit een enquête onder alle Nederlandse gemeenten en meer dan vijftig interviews met prostituees en exploitanten. Het rapport is in 2008 gepubliceerd door het WODC in combinatie met twee andere deelonderzoeken naar niet-legale prostitutie en arbeidsomstandigheden.

Dit project voerde ik uit bij DSP-groep