Beeldschermen op stations

Om de veiligheid op stations te vergroten nemen ProRail en NS diverse maatregelen. In het najaar van 2015 zijn beeldschermen opgehangen op Den Haag HS en Rotterdam Lombardijen waarop live camerabeelden worden getoond. Het idee is dat het effect van cameratoezicht wordt vergroot. Ik evalueerde het project gedurende een jaar. 

Beeldscherm op perron Den Haag HS
Beeldscherm op perron Den Haag HS

Beeldschermen
Cameratoezicht is steeds meer ‘gewoon’ aan het worden. Mensen verwachten steeds vaker dat er wel cameratoezicht zal zijn en daardoor wordt het effect op hun gevoel van veiligheid minder groot. Om extra bewustwording te creëren hebben NS en ProRail besloten beeldschermen te plaatsen
waarop live beelden van de camera’s te zien zijn.

Evaluatie
Ik onderzoek of de beoogde positieve bijdrage van de beeldschermen aan de veiligheid ook daadwerkelijk wordt bereikt. Dat klinkt wellicht eenvoudig, maar het is uiterst complex om te ‘bewijzen’ dat de beeldschermen werken. Daarom heb ik een onderzoeksopzet voorgesteld die gebruik maakt van diverse informatiebronnen:

  • Geregistreerde incidenten
  • Veiligheidsgevoel onder reizigers
  • Slachtofferschap onder reizigers
  • Observaties op beide stations
  • Literatuuronderzoek

Rapport
Het rapport is gereed op 1 maart 2016. Omdat de beeldschermen deel uitmaken van een pakket aan maatregelen laat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie een overkoepelende evaluatie uit van alle maatregelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door DSP-groep. Het eindrapport is in de zomer van 2016 gereed. De Tweede Kamer wordt tegen die tijd geïnformeerd over de opbrengsten van het maatregelenpakket.