Opleiding veiligheidscoördinator onderwijs

flyerIn 2016 ben ik docent voor het Studiecentrum Bedrijf en Overheid in de opleiding voor veiligheidscoördinatoren in het onderwijs. Ik geef de module die gaat over agressie en geweld tegen het personeel.

Het probleem
In het voortgezet onderwijs wordt meer dan de helft (55%) van alle personeelsleden jaarlijks geconfronteerd met agressie en geweld. Pesten, intimidatie, verbaal geweld, fysiek geweld, discriminatie. Ook in het primair onderwijs gaat het om een zeer grote groep, namelijk bijna de helft (47%). De gevolgen zijn groot, zowel voor de slachtoffers als voor de school waar zij werken. Slachtoffers zijn minder tevreden over hun baan, zijn vaker psychisch uitgeput en melden zich vaker ziek met meer verzuimdagen dan niet-slachtoffers.

De oplossing
Geweld is nooit helemaal uit te bannen. Maar dat wil niet zeggen dat onderwijsinstellingen er niets aan kunnen doen. Elke school moet als onderdeel van het totale veiligheidsbeleid ook aandacht hebben voor de aanpak van agressie en geweld tegen het personeel. Dat doe je door a) vastgesteld beleid en een organisatienorm, b) weten wat er speelt door een goed systeem voor incidentenregistratie en c) altijd reageren na een incident. In de opleiding zal ik op elk van de drie aspecten in gaan.

Andere modules
De andere modules worden gegeven door interessante docenten en gaan onder andere over radicalisering, integriteit, informatiebeveiliging en brandbeveiliging. De opleiding wordt gegeven in het voorjaar van 2016. Inschrijven kan via de website van SBO.