Veilig les geven

onderwijsMeer dan de helft van de docenten in het voortgezet onderwijs wordt wel eens geconfronteerd met agressief of zelfs gewelddadig gedrag van een leerling. Of van de ouders. Het programma Veilige Publieke Taak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf subsidie aan scholen in de regio’s Amsterdam en Rotterdam om 90 docenten te trainen om hier beter mee om te gaan. Ik voerde de evaluatie uit in 2014 en 2015 naar de effecten van dit nieuwe trainingstraject Vaardig in Veilig.

Aanpak op maat
De training begon met een intakegesprek met elke individuele werknemer die zich had aangemeld. Daar werd gekozen welk traject de deelnemer zou gaan volgen: een vaardigheidstraining, individuele coaching of een intensiever traject. Het idee is dat deelnemers door hun eigen reacties en ingesleten patronen beter te leren kennen, beter kunnen reageren op agressie en geweld.  De vaardigheidstraining werd verzorgd door KOI, de individuele coaching door Edumind. Het Instituut voor Psychotrauma begeleidde de intensievere trajecten.

Effecten

 1. Reactieniveau: Wat vonden de deelnemers er zelf van?
  De deelnemers zijn vrijwel zonder uitzondering zeer positief over de trainingen
 2. Leerniveau: Wat hebben de deelnemers geleerd?
  Bijna alle deelnemers geven aan dat ze nieuwe inzichten hebben opgedaan
 3. Gedragsniveau: Is het gedrag van deelnemers veranderd?
  Het gedrag blijkt in positieve zin te zijn veranderd: ze gaan met meer plezier naar hun werk en ze kunnen met meer rust en zelfvertrouwen functioneren.
 4. Resultaatniveau: Heeft de training resultaat gehad?
  Deelnemers worden minder vaak slachtoffer van agressie en geweld. Het percentage slachtoffers van agressie en geweld daalde met 40 procent.
Ontwikkeling slachtofferschap voor, tijdens en na de training/coaching
Ontwikkeling slachtofferschap agressie en geweld

Het onderzoek bestond uit een effectevaluatie op vier niveaus: reactieniveau, leerniveau, gedragsniveau en resultaatsniveau. Op elk van deze vier niveaus waren positieve effecten zichtbaar, zo blijkt uit de vergelijking van de drie metingen die zijn gehouden.

Links

Artikel: “Ik sta nu steviger in mijn schoenen”
Rapport (PDF)