Meervoudig gebruik van camera’s: het mag, maar willen we het ook?

(Opinie)

Stel: u werkt bij een gemeente die elke dag een scanauto door de straten laat rijden om te controleren of voor alle geparkeerde auto’s is betaald. Dan is het natuurlijk heel handig om die camerabeelden ook te gebruiken om te zien of er afval op straat ligt. Of om te zien of alle verkeersborden nog recht staan. Dat heet ‘meervoudig gebruik’ van camera’s.

Onder bepaalde voorwaarden is het juridisch toegestaan een camera voor meerdere doelen te gebruiken: “Ja, mits…”. Maar er is meer dan de juridische afweging: het moet ook technisch en organisatorisch goed worden geregeld. En daar wringt de schoen in veel gemeenten. In dit artikel houden Thijs Turèl en ik daarom een pleidooi om te blijven werken met een “Nee, tenzij…” benadering.

Downloaden en lezen maar!