Camerabeleid gemeente ‘s-Hertogenbosch

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft cameratoezicht voor handhaving van de openbare orde. Samen met de gemeente heb ik het nieuwe camerabeleid voor de komende jaren opgesteld.

Op dit moment staan er 75 camera’s voor handhaving van de openbare orde: in de binnenstad, in het stationsgebied en in de wijk Boschveld. Die camera’s heb ik in 2023 geëvalueerd en daaruit bleek dat er ruimte was voor verbeteringen. Mijn aanbevelingen zijn in dit nieuwe camerabeleid uitgewerkt.

Zo staat er precies in op welke manier de burgemeester besluiten over cameratoezicht zal nemen. Eerst wordt een goeie analyse van de problematiek op straat gemaakt om te zien of cameratoezicht wel een oplossing kan bieden. Dan wordt de noodzakelijkheid van de camera’s beoordeeld: is het proportioneel en subsidiair?

Daarna maakt de burgemeester de afweging en wordt overlegd met het Openbaar Ministerie. Het aanwijsbesluit wordt genomen door de burgemeester en gepubliceerd. Na de aangewezen termijn wordt een evaluatie uitgevoerd. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar politiecijfers, want die zeggen wel iets over de veiligheid in de stad, maar niet over de bijdrage van de camera’s. Om ook die bijdrage te kunnen meten wordt ook ‘onder de motorkap’ van de camera’s gekeken naar de daadwerkelijke opbrengsten.

Het camerabeleid bevat ook een hoofdstuk over het juridische kader van de Gemeentewet en de Wet politiegegevens. Ook worden een paar toekomstscenario’s geschetst. Met dit nieuwe document kan de gemeente ‘s-Hertogenbosch weer een paar jaar vooruit.

Lees het camerabeleid op de site van de gemeente.