Collectieve camerabewaking op bedrijventerreinen

Op veel bedrijventerreinen wordt de beveiliging collectief geregeld met een camerasysteem. Er staan dan camera’s op strategische punten op het terrein. Vaak wordt ook openbare ruimte gefilmd. De vraag is of dat mag. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt op de website dat het in principe niet mag, maar dat er wel uitzonderingen mogelijk zijn. Dat klopt: ook uit onderzoeken van diezelfde Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat het wel degelijk mag – als je het maar goed regelt.

Grondslag kiezen

Ik heb inmiddels in zo’n twintig gemeenten geholpen bij het uitzoeken van de juridische kwesties. Momenteel help ik ondernemers en ambtenaren in drie gemeenten. We beginnen altijd met het juridische verhaal. Het maakt namelijk veel uit of de burgemeester de camera’s plaatst of dat de ondernemers dat zelf doen. In het eerste geval is de Gemeentewet de grondslag; in het tweede de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uit onderzoek dat ik deed onder alle Nederlandse gemeenten blijkt dat vijftien jaar geleden nog vaak voor de Gemeentewet werd gekozen. Maar inmiddels zie je dat bijna nergens meer. Bijna overal is de AVG nu dus leidend. En dat is ook wel logisch: op bedrijventerreinen gaat het immers om het tegengaan van inbraken en niet om het handhaven van de openbare orde.

Documenten opstellen

Na de keuze voor een juridisch regime, stel ik de benodigde documenten op. Vaak willen gemeente en ondernemers een convenant sluiten. Ook kan ik een Data Protection Impact Assessment of een privacyreglement opstellen voor het camerasysteem zelf.

Het valt me op dat elke keer maatwerk nodig is: dit kan je niet op de automatische piloot doen. Want zoals bij veel juridische kwesties zegt de wet niet precies hoe het zit. Dus kan iedereen er eigen ideeën over hebben. Mijn uitgangspunt is dat dit soort camerasystemen uiteindelijk niet alleen aan de ‘letter van de wet’ moeten voldoen. Ze moeten ook voldoen aan de ethische wensen van de gemeente waar de camera’s worden geplaatst. De investeringen die nodig zijn voor dit soort camerabewaking lopen vaak in de miljoenen: dan kan je maar beter zorgen dat het goed is geregeld.