Evaluatie cameratoezicht gemeente Almere

Ik ben gevraagd het gemeentelijke cameratoezicht in de gemeente Almere te evalueren. In deze evaluatie focus ik op de maatschappelijke meerwaarde van de camera’s voor handhaving van de openbare orde.

De cruciale vraag is of de camera’s bijdragen aan de gekozen doelen:

  1. Effectieve interventies op straat door politie of handhavers bij beginnende incidenten
  2. Opsporing strafbare feiten op basis van opgenomen beelden
  3. Veiliger gevoel voor bewoners, bezoekers en ondernemers

Daarnaast kijk ik naar de cruciale vraag of de camera’s noodzakelijk zijn en of het Beleidskader cameratoezicht goed functioneert.

De evaluatie bestaat uit verschillende onderzoeksmethoden en is in het voorjaar 2024 gereed.