Evaluatie cameratoezicht gemeente Almere

Ik heb in 2024 het gemeentelijke cameratoezicht in Almere onderzocht. De evaluatie ging allereerst over de vraag of de camera’s de afgelopen jaren de veiligheid hebben vergroot. Daarna was het tijd voor de tweede vraag of ze de komende jaren ook nog noodzakelijk zijn. Dat bleek het geval te zijn: het cameratoezicht is verlengd door de burgemeester.

Ik gebruikte allerlei verschillende informatiebronnen voor dit onderzoek:

  • Politieregistraties en gemeentelijke cameracijfers
  • Interviews met beleidsmakers, politie en OM
  • Gesprekken met ondernemers
  • Enquêtes op straat onder bewoners en bezoekers van de cameragebieden
  • Observaties in de openbare ruimte

Het cameratoezicht draagt bij aan de veiligheid in de stad. En het voldoet aan de criteria in het Beleidskader cameratoezicht. Ook is er een grote maatschappelijke behoefte aan camera’s onder inwoners en ondernemers. Met de camera’s zijn in 2023 in totaal bijna tienduizend incidenten waargenomen. Vaak werden incidenten als eerste waargenomen door de camera-observant.

De gemeente heeft een nieuw beleidskader cameratoezicht opgesteld voor de komende vier jaar.