Bestuurlijke handhaving

De Bestuurlijke Strafbeschikking Overlast is een instrument voor gemeenten om – onafhankelijk van de politie – boetes uit te reiken voor lichte overlastfeiten, zoals hondenpoep en verkeerd aangeboden afval. Ik evalueerde in 2012 voor het WODC of het instrument werkt zoals de bedoeling was.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal bestuurlijke strafbeschikkingen exponentieel is gestegen tussen 2009 en 2011: van 8.000 tot 27.000. Gemeenten kunnen door de strafbeschikking beter hun eigen prioriteiten stellen: zij kiezen vooral voor handhaving en toezicht op hondenpoep en afval. De politie reikt vooral boetes uit voor alcohol en wildplassen. Er lijkt dus een soort taakverdeling te zijn ontstaan tussen gemeenten en politie in de bestuursrechtelijke handhaving van overlastfeiten.

Meer informatie
Dit onderzoek deed ik in 2012 in opdracht van het WODC en samen met prof. Arthur Hartmann van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Download hier het rapport of een artikel (in PDF) dat ik over het onderzoek schreef voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Dit project voerde ik uit bij DSP-groep