Automatische kentekenherkenning

De politie kan kentekens automatisch scannen (ANPR) en vergelijken met lijsten van kentekens waarmee ‘iets aan de hand is’. Dit onderzoek uit 2011 ging over de vraag of ANPR meerwaarde heeft voor de opsporing. 

Tienduizend hits per dag – alleen in Rotterdam
Er hingen in 2010 ruim 200 ANPR-camera’s in Nederland. Per dag leverden de vaste camera’s in de regio Rotterdam-Rijnmond circa tienduizend hits op: dat zijn er zeven per minuut, 24 uur per dag lang. Er is volstrekt onvoldoende capaciteit bij de politie om op al die hits te reageren.

Hoe belangrijk is opsporing?
Die meerwaarde bleek vooral te bestaan uit het plukken van laaghangend fruit: openstaande boetes en belastingschulden. Alleen als het lukt om de inzet van de politie te sturen op basis van informatie en intelligence is het mogelijk de meerwaarde van ANPR te gaan verzilveren. Dat vereist geen investering in meer techniek, maar in organisatie, juridische aspecten en – vooral – een visie op het belang van opsporing ten opzichte van andere politietaken.

Download het rapport.

Dit project voerde ik uit bij DSP-groep