In 2013 en 2014 heeft de politie een Handreiking Uitgaansgeweld voor horeca-coördinatoren van de politie opgesteld. Ik heb als hoofdredacteur het maken van die handreiking gecoördineerd en één van de hoofdstukken geschreven.

Samenwerking
De Handreiking Uitgaansgeweld is een product waar heel veel mensen aan hebben meegewerkt. Aan de basis stonden Pauline Klomp van het Landelijk programma Aanpak geweld en Emile Vermeulen, wijkagent horeca in Utrecht. Ter voorbereiding zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd waar honderden politiemensen en partners aanwezig waren. Om de lancering van de Handreiking Uitgaansgeweld kracht bij te zetten is op 2 juni 2014 een ontmoetingsdag georganiseerd waar ruim 200 politiemensen met ervaring in horecagebieden aanwezig waren.

Mijn rol was die van hoofdredacteur: ik heb het instrument ontworpen en geprobeerd alle bijdragen tot een geheel te smeden. Ook schreef ik zelf het onderdeel over het voorkomen van maatschappelijke onrust als gevolg van uitgaansgeweld. Verder verzorgde ik samen met Emile Vermeulen uit Utrecht drie workshops waarin we het instrument presenteerden en feedback vroegen.

Inhoud

  • Definitie uitgaansgeweld (DSP-groep)
  • Drank en Drugs (Trimbos Instituut)
  • Tien praktijkbeschrijvingen (Politie Eenheid Oost)
  • Bewezen effectieve maatregelen (CCV)
  • Maatschappelijke Onrust (DSP-groep)

Meer informatie
De Handreiking Uitgaansgeweld is een document dat alleen door politiemensen kan worden geraadpleegd via Politie Kennis Net. Je kan wel kijken naar een interview dat ik gaf op de Politie Academie tijdens een van de drie workshops hierover.

Dit project voerde ik uit bij DSP-groep