Kosten-baten extra toezicht OV

Voor de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland berekende ik in 2013 de kosten en baten van extra toezicht op risicolijnen. De baten bedroegen 1,6 miljoen euro, vooral doordat het aantal geweldsmisdrijven daalde.

Dat leidde tot besparingen op medische kosten, maar ook in termen van persoonlijk leed, arbeidsverzuim en juridische en strafrechtelijke kosten. Dit onderzoek was bijzonder omdat ik ook maatschappelijke kosten en baten in de vergelijking heb meegewogen naast directe kosten en baten. Dat maakt het mogelijk het maatschappelijke rendement aan te tonen van het extra toezicht. Ook maakt deze analyse duidelijk dat de partijen die de kosten dragen niet altijd degene zijn die profiteren van de baten.

Opdrachtgever van dit onderzoek waren Connexxion, Veolia, Syntus en Arriva – verenigd in de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland.

Dit project voerde ik uit bij DSP-groep