Cameratoezicht in Nederland

Voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelde ik eind 2013 een overzicht op van cameratoezicht door de overheid in Nederland: een schets van het cameralandschap.

Het rapport geeft een overzicht van de verschillende overheidsinstanties die camera’s gebruiken: politie, gemeenten, defensie en dergelijke. Daarna komt de samenwerking tussen publieke en private partijen aan bod, gevolgd door een uitgebreide inventarisatie van de geldende wet- en regelgeving. Het rapport sluit af met technische aspecten en een inventarisatie van de kosten van cameratoezicht.

Download het rapport (PDF 1,7 MB)