Eenduidige landelijke afspraken (ELA)

Politie en OM hebben zich in gecommitteerd aan de zogenaamde Eenduidige Landelijke Afspraken: afspraken om de aanpak van geweld tegen werknemers met een publieke taak te verbeteren. In 2012 voerde ik de evaluatie uit voor het Ministerie van BZK.

Opsporing en vervolging
Mensen die zich agressief gedragen richting een werknemer met een publieke taak (zoals onderwijzer, verpleger, politieagent of buschauffeur) moeten altijd een reactie krijgen. Dat is het uitgangspunt van het programma Veilige Publieke Taak van het Ministerie van BZK. Een stevige aanpak van strafbare feiten door politie en Openbaar Ministerie hoort daar ook bij. Daarom hebben politie en OM samen zes uitgangspunten gekozen met 36 concrete afspraken. Een paar voorbeelden:

  • meldingen krijgen directe opvolging
  • bij strafbare feiten wordt altijd een opsporingsonderzoek gestart
  • aangifte moet altijd worden opgenomen
  • in principe moet het OM altijd tot vervolging overgaan
  • er wordt een extra zware straf geëist door het OM
  • het slachtoffer staat centraal en krijgt zo mogelijk schadevergoeding

Bekijk de ELA hier.

Groot onderzoek
Het onderzoek was groot van opzet: de korpschefs van alle 25 regionale politiekorpsen en de Hoofdofficieren van de 11 regionale arrondissementsparketten vulden een schriftelijke vragenlijst in. Daarnaast zijn interviews gehouden met tientallen vertegenwoordigers van politie en OM door heel Nederland. Bijzonder aan dit onderzoek was dat er ook vijftig werknemers met een publieke taak zelf aan het woord kwamen: werknemers uit het openbaar vervoer, gemeente-ambtenaren, ambulanceverplegers en werknemers in GGZ-instellingen. Zij konden aangeven of de ELA inderdaad werkten als beoogd.

Meer informatie
Dowload rapport
Download begeleidende brief aan Tweede Kamer van ministers Plasterk en Opstelten

Dit project voerde ik uit bij DSP-groep