Experimenten Nationale Politie met bodycams

In 2017 en 2018 experimenteert de Nederlandse politie op grote schaal met bodycams: er worden ruim dertig ‘proeftuinen’ georganiseerd. Ik doe in opdracht van Politie & Wetenschap onderzoek naar de effecten van bodycams in de Eenheid Amsterdam en de Landelijke Eenheid. De centrale vraag is: “Wat leveren bodycams daadwerkelijk op voor politiewerk in Nederland?”

Continue Reading

Searching downstream: on the prosecutorial utility of body cameras

[ NL vertaling onderaan het bericht ]

One of the most logical ways in which body cameras are able to help law enforcement agencies, is by documenting incidents and subsequently using the recordings to arrest, prosecute and convict suspects. Yet, despite an ever increasing number of evaluations being published, there is hardly any evidence (apart from the anecdotal) of the prosecutorial utility of Body Worn Video. I have been asked to give a presentation about this topic at the 2018 Accelerate conference in Phoenix….

Continue Reading

Populair wetenschappelijk werk

Ik heb meegewerkt aan twee populair wetenschappelijke publicaties: de Bosatlas van de Veiligheid en een artikel in de National Geographic. In beide gevallen was de vraag of ik recente cijfers had over het aantal camera’s in Nederland….

Continue Reading

Boa’s met bodycams

Ik ondersteun de gemeenten Amsterdam en Rotterdam bij de introductie van bodycams. In beide gemeenten zijn al kleinschalige experimenten gehouden en beiden hebben nu besloten dat de gemeentelijke handhavers (‘boa’s’) in 2018 op grotere schaal met draagbare camera’s de straat op gaan. Ik help de gemeenten bij het formuleren van haalbare doelen en de strategie om die doelen te bereiken. Ook zoek ik de juridische kaders uit, samen met de ondernemingsraden, en geef ik trainingen aan de handhavers….

Continue Reading

Camera’s op treinen

Op verzoek van NS heb ik een advies geschreven over forward facing CCTV op treinen: zogenaamde frontcamera’s. In mijn notitie behandel ik de juridische eisen en doe ik een voorstel voor de technische eisen, gebaseerd op de Britse standaarden voor dit type camera’s. …

Continue Reading