Handhavers Rotterdam met bodycams

Handhavers van de gemeente Rotterdam gebruiken bodycams om de veiligheid te vergroten. Ik begeleid de gemeente bij de introductie van de camera’s. Dat doe ik door mee te denken over richtlijnen, evaluatie, privacy en het kiezen van ambitieuze, maar haalbare doelen. Ook zoek ik de juridische kaders uit, samen met de ondernemingsraden, en help ik bij de ontwikkeling van de training.

Eerdere ervaring
Rotterdam heeft in 2016 al bodycams gegeven aan een klein aantal bikers: handhavers die op de fiets werken. De resultaten waren op zich positief, maar er viel ook nog wel het een en ander te verbeteren. De technische prestaties moesten beter door verschillende merken te vergelijken en het gebruik van opnames voor leren, opsporen en klachtafhandeling kon verder gestimuleerd en vereenvoudigd.

De tweede pilot
De gemeente Rotterdam heeft medio 2018 nieuwe bodycams aangeschaft. De handhavers krijgen een training en gaan vervolgens de straat op om in de praktijk te ervaren wat de bodycams opleveren. Ik heb Rotterdam geholpen bij het formuleren van doelstellingen die haalbaar zijn. Verder begeleid ik het traject om te komen tot goede interne afspraken. Bij bodycams gaat het namelijk om drie vragen die onderling sterk verweven zijn:

  1. Wie draagt de bodycam: is dat vrijwillig of verplicht?
  2. Wat moet er worden opgenomen: bepaalt elke boa dat zelf of is er een instructie?
  3. Wie mag de opnames bekijken: politie, OM, leidinggevende, interne klachtenafdeling?

In Rotterdam hebben we nu voorlopige antwoorden op deze vragen geformuleerd, maar we moeten in de praktijk ontdekken wat het beste werkt. De resultaten van de evaluatie zijn medio 2019 beschikbaar. Daarna wordt bepaald of alle handhavers een bodycam krijgen en op welke manier de bodycam moet worden ingezet voor maximaal effect.