Handhavers Rotterdam krijgen allemaal een bodycam

De veiligheid van Rotterdamse handhavers is verbeterd dankzij bodycams. De gemeente heeft daarop besloten alle handhavers een bodycam te geven. Bodycams vergroten het veiligheidsgevoel. Er blijkt ook een de-escalerende en dus preventieve werking vanuit te gaan. Dat blijkt uit een proef  in de gemeente Rotterdam waar ik sinds 2018 bij heb mogen helpen. Ik heb meegedacht over de interne afspraken en richtlijnen, over de privacybescherming en over het kiezen van ambitieuze, maar haalbare doelen. Verder heb ik de evaluatie uitgevoerd in samenwerking met de onderzoeksafdeling van de gemeente.

De proef
De gemeente Rotterdam deed al een kleine technische proef in 2016, maar in 2018 begon een grootschaliger proef.  De handhavers kregen een training en gingen vervolgens de straat op om in de praktijk te ervaren wat de bodycams opleveren. Ik heb de gemeente geholpen in de voorbereidingen door samen met handhavers te werken aan een intern protocol en door tijdens de proef mee te kijken met de ervaringen. Ik heb zelfs een handhaver gevraagd een filmpje van me te maken zodat ik een inzageverzoek kon doen bij de gemeente.

De evaluatie
Uit de evaluatie is gebleken dat de bodycam door de handhavers als gebruiksvriendelijk wordt ervaren. Ook zorgt de bodycam er volgens de handhavers voor dat er minder agressie wordt getoond tegen hen. De bodycam heeft dus een preventieve en de-escalerende werking. De handhavers vinden de bodycam een zinvolle aanvulling op de standaarduitrusting. Dit is voor het college van B&W de belangrijkste reden geweest om de handhavers uit te rusten met een bodycam.