De afgelopen jaren zie je steeds vaker buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) met een bodycam. Het doel daarvan is vaak agressie en geweld door burgers tegengaan. Maar bodycams kunnen ook worden gebruikt voor opsporing of het afhandelen van klachten. En je kunt de beelden ook gebruiken bij trainingen of voor evaluaties. Ik geef twee lezingen over bodycams op het landelijke BOA event in oktober 2019.

Leren van de politie

De politie heeft in 2017 en 2018 grootschalig geëxperimenteerd met bodycams. Ik heb de evaluatie daarvan uitgevoerd in opdracht van Politie & Wetenschap. De lessen die de politie al heeft geleerd zijn natuurlijk heel interessant voor boa’s. Daarom geef ik twee presentaties op het BOA Event op de Politieacademie in Apeldoorn.

Onderwerpen

Ik ga in op de volgende onderwerpen:

  • Werken bodycams de-escalerend en zo ja, op wie?
  • Worden beelden gebruikt voor opsporing en klachtafhandeling en wat levert dat op?
  • Wat is er nodig ‘achter de schermen’ om bodycams tot een succes te maken?
  • Welke wettelijke grondslagen zijn er voor bodycams van boa’s?
  • Hoe zit het met de AVG, verwerking van persoonsgegevens en politiegegevens?
  • Mag u de opnames van bodycams gebruiken voor bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving? En voor interne disciplinaire onderzoeken naar een eigen werknemer?

Inschrijven

Wanneer: 2, 3 en 4 oktober 2019
Waar: Politieacademie Apeldoorn
Wie: BOA-platform en SDU
Website: www.hetboaevent.nl