Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Inspecteurs van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) houden toezicht op illegale uitzendingen in de ether. Als ze een zendinstallatie ontdekken wordt die ontmanteld. De inspecteurs krijgen in hun werk regelmatig te maken met agressie en soms zelfs geweld. De RDI wil de inspecteurs nu ook een bodycam geven.

Preventie en opsporing

Bodycams kunnen de-escalerend werken omdat mensen zich wel twee keer zullen bedenken voordat ze voor het oog van een camera geweld zullen toepassen. En zelfs als dat preventieve effect er niet is, kunnen de bodycams waardevol zijn: de beelden kunnen dan aan de politie worden gegeven na een aangifte van belediging, bedreiging of mishandeling. Omdat de inspecteurs zelf ook opsporingsambtenaar zijn, kunnen ze de opnames zelf ook gebruiken als bewijsmateriaal voor hun eigen opsporingswerk.

Begeleiding

Ik ben gevraagd de introductie van de bodycams te begeleiden. Dat betekent dat ik help bij de selectie van een goeie leverancier, maar ook bij het juridische huiswerk. Er gelden namelijk allerlei wetten en regels voor dit soort apparatuur op het gebied van privacybescherming en informatiebeveiliging.

Draagvlak

Minstens zo belangrijk is het draagvlak onder de inspecteurs zelf. De bodycam is er voor hun veiligheid, dus staan hun eisen en wensen voorop. Daarom zijn we al een jaar geleden begonnen met de eerste ronde gesprekken over de bodycams. Nu is besloten de bodycams in te gaan voeren gaat de rest van het traject beginnen – te beginnen met de Data Protection Impact Assessment.