Op stations worden door ProRail en NS bewakingscamera’s opgehangen. Als er een ernstig incident is, kan het nuttig zijn als diezelfde camerabeelden rechtstreeks worden doorgestuurd naar de politie. Ook het structureel beschikbaar stellen van opnames is vaak wenselijk. Maar daar moeten dan wel heldere juridische afspraken onder liggen. Om dat mogelijk te maken, stel ik sinds 2015 in opdracht van ProRail convenanten op voor treinstations.

Ik heb dit soort convenanten opgesteld voor:

  • Almere
  • Amsterdam
  • Den Haag
  • Leiden
  • Rotterdam
  • Tilburg
  • Utrecht

In Breda, Eindhoven, Roermond en nog vijftien andere gemeenten wordt er aan een convenant gewerkt.

Twee varianten

Er zijn twee varianten mogelijk. In de eerste variant verstrekken ProRail en NS camerabeelden aan de gemeente en de politie. De tweede variant is anders: er gaan twee kabels in de camera en de beelden worden gescheiden verwerkt voor twee verschillende doelen. De private partijen ProRail en NS verwerken de gegevens volgens de AVG. De publieke partijen gemeente en politie verwerken de gegevens volgens de Gemeentewet en de Wet politiegegevens.

(Klik om te vergroten)

Bij de tweede variant is er geen sprake van verstrekking. Die variant heeft dan ook als voordeel dat de verantwoordelijkheden heel duidelijk gescheiden zijn. Iedere partij gaat over zijn eigen beelden.

Maar het is voor die variant wel nodig dat de burgemeester de openbare plaatsen in en rond het station aanwijst als cameragebied (art. 151c Gemeentewet). Niet elke burgemeester is daartoe bereid, dus in die gemeenten wordt het dan de andere variant.

Everybody happy

Deze vorm van samenwerking is voor iedereen goed. De Nationale Politie en de VNG zijn enthousiast: zij krijgen toegang tot state-of-the-art camerasystemen die door ProRail en NS worden gebouwd, betaald en beheerd.
Ook iedereen die wel eens op een station komt heeft er voordeel van. Want de veiligheid op het station wordt vergroot als de politie en hulpdiensten meteen kunnen meekijken als er een incident gebeurt. En het is fijn voor elke belastingbetaler, want de overheid hoeft nu niet haar eigen camera’s onder die van ProRail of NS op te hangen. Veel efficiënter.
Ook ProRail en NS hebben er baat bij. Natuurlijk omdat ook zij er beter van worden als het openbaar vervoer veiliger wordt. Maar het is ook heel praktisch: allerlei tijdrovende en ingewikkelde procedures zijn nu niet meer nodig. De politie krijgt zelf toegang tot de camerabeelden: in art. 151c Gemeentewet staat dat dit soort camerabeelden onder de Wet politiegegevens vallen. Dus zijn er geen vorderingen meer nodig en hoeft ProRail dus niet langer stapels DVD’s te branden en op te sturen na elk incident. Everybody happy!