Samenwerking zorg, politie en OM

De aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers in de zorg werkt beter als er goede contacten zijn tussen zorginstellingen, de politie en het OM. Ik organiseer in november 2016 regionale bijeenkomsten in heel Nederland waar deze drie partijen met elkaar praten en ervaringen uitwisselen.

GGZ juristen, politie en OM
Op 12 april 2016 was er een bijeenkomst in Rotterdam waar juristen uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met politie en OM ervaringen uitwisselden over samenwerking. Het ging onder andere over aangifte doen. Officier van Justitie, Paul Morsch legde uit dat hij bij zijn beslissingen naast de ernst van een gepleegd feit en de omstandigheden waaronder dat is gepleegd, ook de persoon van de verdachte mee laat wegen: “Als er psychische problemen spelen, is dat laatste voor ons juristen moeilijk.”

Geweld tegen zorgmedewerkers: verslag van de bijeenkomstTwee werelden, twee eigen talen
Zorg en straf zijn twee werelden, met twee eigen talen, zei René de Beukelaer, plaatsvervangend hoofdofficier van het arrondissementsparket Rotterdam. Justitie heeft het bijvoorbeeld over een ‘verdachte’, terwijl zorginstellingen dezelfde persoon aanduiden als een ‘patiënt’ of ‘cliënt’. Het is niet direct zonneklaar welk optreden het best past op incidenten. “Soms wordt in de zorg geen aangifte gedaan, omdat men vindt dat agressie en geweld erbij horen. Anderen doen juist aangifte, zodat een patiënt kan worden overgeplaatst.”

Meer weten
In het tijdschrift Opportuun van het openbaar ministerie is een artikel gepubliceerd over deze bijeenkomst: download het artikel (PDF).