Gemeente Gorinchem update cameratoezicht

De komende maanden help ik Gorinchem het gemeentelijke cameratoezicht up-to-date te brengen. Dat doe ik door juridisch en praktisch advies aan de gemeente, de politie en de andere samenwerkingspartners van de gemeente.

De gemeente Gorinchem zet verschillende soorten camera’s in. Ten eerste zijn er de gemeentelijke camera’s voor handhaving van de openbare orde. Ten tweede is er publiek-private samenwerking om de veiligheid op bedrijventerreinen te vergroten met camera’s. En ten derde hangen er camera’s rondom het treinstation, net als op de andere stations van de Merwede-Linge Lijn.

De juridische grondslag voor deze verschillende soorten camera’s is niet altijd hetzelfde. Handhaving van de openbare orde is namelijk een ander doel dan het voorkomen van inbraken, diefstallen en vernielingen. Daar horen ook andere wettelijke kaders bij. Ik help de gemeente met het opstellen van nieuwe aanwijzingsbesluiten als de oude verlopen. Verder ondersteun ik de stichting Security 5 die als koepel de beveiliging op de bedrijventerreinen in de gemeente verzorgt, inclusief cameratoezicht.