Flexibel cameratoezicht: wat heeft de wetswijziging opgeleverd?

In 2016 is artikel 151c van de Gemeentewet aangepast. Gemeenten konden vanaf dat moment cameratoezicht inzetten op een flexibeler manier dan voorheen. In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voer ik – samen met I&O Research – een landelijke evaluatie uit. We zoeken uit of de wetswijziging vijf jaar na dato heeft bereikt wat de bedoeling was en welke effecten de wijziging heeft gehad. Het rapport wordt door de minister naar de Staten Generaal gestuurd.

Het laatste landelijke onderzoek naar cameratoezicht is in 2009 uitgevoerd – meer dan tien jaar geleden dus. Hoog tijd voor een inventarisatie om te zien hoe cameratoezicht zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Vragen die aandacht krijgen:

  • Hoeveel gemeenten zetten cameratoezicht in? Op welke plekken?
  • In hoeven gevallen gaat het om flexibel cameratoezicht en hoe ziet dat er precies uit?
  • Hoe zit het met de samenwerking tussen gemeente en politie? Wie doet wat?
  • Hoe worden voorbijgangers geïnformeerd over het cameratoezicht?
  • Hoe maken gemeenten de afweging tussen veiligheid in de openbare ruimte en privacy van de burgers?
  • Hoe lang worden camerabeelden bewaard en op welke wijze worden ze beveiligd?
  • Welke wensen hebben gemeenten op het gebied van nieuwe technologieën, zoals drones?

Het onderzoek wordt begeleid door een commissie bestaande uit wetenschappers en experts met kennis van de praktijk. Het rapport wordt naar verwachting begin 2022 gepubliceerd.