Categorie: BOA

 • Cursus privacywetgeving voor boa’s

  Ik geef samen met Suzanne Franken de cursus Privacywetgeving voor boa’s. Vanaf 2018 moeten boa’s bepaalde persoonsgegevens verwerken onder het regime van de Wet politiegegevens (Wpg) en niet onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat levert twee ‘petten’ op voor elke boa: persoonsgegevens die ze verwerken vanuit toezicht vallen onder de AVG en gegevens die…

 • Boa’s met bodycams

  Ik ondersteun de gemeenten Amsterdam en Rotterdam bij de introductie van bodycams. In beide gemeenten zijn al kleinschalige experimenten gehouden en beiden hebben nu besloten dat de gemeentelijke handhavers (‘boa’s’) in 2018 op grotere schaal met draagbare camera’s de straat op gaan. Ik help de gemeenten bij het formuleren van haalbare doelen en de strategie…

 • Kosten-baten extra toezicht OV

  Voor de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland berekende ik in 2013 de kosten en baten van extra toezicht op risicolijnen. De baten bedroegen 1,6 miljoen euro, vooral doordat het aantal geweldsmisdrijven daalde. Dat leidde tot besparingen op medische kosten, maar ook in termen van persoonlijk leed, arbeidsverzuim en juridische en strafrechtelijke kosten. Dit onderzoek was bijzonder omdat…

 • Bestuurlijke handhaving

  De Bestuurlijke Strafbeschikking Overlast is een instrument voor gemeenten om – onafhankelijk van de politie – boetes uit te reiken voor lichte overlastfeiten, zoals hondenpoep en verkeerd aangeboden afval. Ik evalueerde in 2012 voor het WODC of het instrument werkt zoals de bedoeling was.