Boa’s met bodycams

Ik ondersteun de gemeenten Amsterdam en Rotterdam bij de introductie van bodycams. In beide gemeenten zijn al kleinschalige experimenten gehouden en beiden hebben nu besloten dat de gemeentelijke handhavers (‘boa’s’) in 2018 op grotere schaal met draagbare camera’s de straat op gaan. Ik help de gemeenten bij het formuleren van haalbare doelen en de strategie om die doelen te bereiken. Ook zoek ik de juridische kaders uit, samen met de ondernemingsraden, en geef ik trainingen aan de handhavers….

Continue Reading

Kosten-baten extra toezicht OV

Voor de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland berekende ik in 2013 de kosten en baten van extra toezicht op risicolijnen. De baten bedroegen 1,6 miljoen euro, vooral doordat het aantal geweldsmisdrijven daalde.

Dat leidde tot besparingen op medische kosten, maar ook in termen van persoonlijk leed, arbeidsverzuim en juridische en strafrechtelijke kosten. Dit onderzoek was bijzonder omdat ik ook maatschappelijke kosten en baten in de vergelijking heb meegewogen naast directe kosten en baten. Dat maakt het mogelijk het maatschappelijke rendement aan te tonen van het extra toezicht. Ook maakt deze analyse duidelijk dat de partijen die de kosten dragen niet altijd degene zijn die profiteren van de baten.

Opdrachtgever van dit onderzoek waren Connexxion, Veolia, Syntus en Arriva – verenigd in de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland.

Dit project voerde ik uit bij DSP-groep

Bestuurlijke handhaving

De Bestuurlijke Strafbeschikking Overlast is een instrument voor gemeenten om – onafhankelijk van de politie – boetes uit te reiken voor lichte overlastfeiten, zoals hondenpoep en verkeerd aangeboden afval. Ik evalueerde in 2012 voor het WODC of het instrument werkt zoals de bedoeling was….

Continue Reading