Opleiding over wetgeving cameratoezicht

Ik geef in het voorjaar van 2018 een in-company training aan beleidsmedewerkers van een gemeente in het midden van het land. De training gaat over de wetten en regels die gelden voor cameratoezicht: camera’s van de overheid en die van particulieren.

Dit zijn de vragen die aan bod komen:

  • Welk bestuursorgaan is bevoegd ten aanzien van het toepassen van publiek cameratoezicht?
  • Onder welke omstandigheden mag een gemeente publiek cameratoezicht invoeren?
  • Op welke plaatsen mag uw gemeente cameratoezicht toepassen?
  • Welke regels gelden voor kortstondig en mobiel cameratoezicht?
  • Hoe zit het met kentekenherkenning, drones, dashcams en bodycams?
  • Wat staat er in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) over cameratoezicht?
  • Wat zijn de gevolgen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 de Wbp vervangt?

Ik ga vervolgens in op de samenwerking tussen publieke en private partijen bij cameratoezicht:

  • Kunnen gemeenten en ondernemers samenwerken bij cameratoezicht?
  • Mogen particulieren de openbare weg filmen met hun camera’s?
  • Kan uw gemeente samenwerken met ondernemers bij cameratoezicht?

De les is onderdeel binnen de 6-daagse opleiding Wet- en regelgeving in openbare orde en veiligheid van SBO.