Bodycams voor handhavers Den Haag – DPIA

De gemeente Den Haag heeft honderdvijftig handhavers in dienst. Soms ontstaan er onveilige situaties waarbij mensen agressief worden naar handhavers. Om ervoor te zorgen dat handhavers hun werk veilig kunnen doen is in 2020 besloten om bodycams toe te voegen aan de standaarduitrusting van een handhaver. De bodycam is een kleine draagbare camera op het uniform. Bij bodycams is privacybescherming belangrijk. Daarom is een Data Protection Impact Assessment opgesteld. In 2024 was het tijd voor een update. Ik ben parttime privacy officer in Den Haag en ik heb de nieuwe DPIA opgesteld.

De bodycam blijkt goed te werken. Als handhavers van de gemeente met agressieve burgers worden geconfronteerd, kan de bodycam helpen te de-escaleren. En als het dan toch misgaat, kunnen de beelden meteen worden gebruikt door de politie als bewijs.

Maar bodycams maken opnames en daar moet je als overheid altijd zorgvuldig mee omgaan. Want filmopnames vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En bodycams vallen in de categorie ‘hoog risico’. Daarom moet er een Data Protection Impact Assessment worden opgesteld. Dat is in 2020 al gebeurd en die heeft goed gefunctioneerd. Maar de techniek staat niet stil en ook de risico’s waren toe aan een update.

Daarom heb ik nu – precies volgens planning – drie jaar later een update van de DPIA gemaakt. Het is gelukt om in twee maanden het hele proces van de verwerking kritisch door te lopen. De privacy risico’s zijn opnieuw bekeken en vervolgens zijn maatregelen getroffen om die weg te nemen. Nu ligt er een prima DPIA waar de gemeente weer jaren mee vooruit kan.