Masterclass: bodycams voor BOA’s

Steeds meer BOA’s werken met bodycams. Meestal met het doel om agressie en geweld te voorkomen – net als bij de politie. Maar soms krijgen ze ook een bodycam voor opsporing of trainingsdoeleinden. De bodycam lijkt op het eerste gezicht een vrij eenvoudig apparaat, maar er zitten allerlei haken en ogen aan vast. In deze masterclass behandel ik de belangrijkste onderwerpen zodat deelnemers na afloop weten of bodycams ook iets voor hun organisatie zijn. Ook mensen uit organisaties die al met bodycams werken kunnen veel aan deze masterclass hebben. Ze horen de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk en kunnen ervaringen uitwisselen met collega’s uit andere organisaties.

Waar gaat de masterclass over?

Evaluaties

 • Wat leren we van evaluaties die tot nu toe zijn uitgevoerd?
 • Waarom werken bodycams in Nederland de-escalerend en in Duitsland escalerend?
 • Werkt live streaming naar de meldkamer of toezichtruimte?
 • Kan je beelden gebruiken voor opsporing en wat levert dat op?

Organisatie

 • Wat moet je ‘achter de schermen’ regelen om bodycams een succes te maken?
 • Welke spelregels zijn doorslaggevend?
 • Hoe zorg je voor draagvlak op de werkvloer?

Techniek

 • Welke merken en soorten bodycams zijn er hoe verschillen die van elkaar?
 • Hoe ga je om met de software en hardware voor de opslag van beelden?

Juridisch

 • Welke grondslagen zijn er voor bodycams?
 • Wanneer geldt de AVG en wanneer de Wpg?
 • Kan je beelden strafrechtelijk en bestuursrechtelijk gebruiken?
 • Mag de werkgever opnames gebruiken voor onderzoek naar werknemers?

Voor wie is de masterclass?

Deze masterclass is interessant voor BOA’s zelf, maar ook voor hun werkgevers. Ook ondersteuners binnen BOA-organisaties, zoals de dienst ICT of de afdeling Juridische Zaken. Er is veel ruimte voor vragen en discussie; met de docent, maar ook met uw collega’s. De meeste deelnemers werken als handhaver openbare ruimte bij een gemeente of als ‘groene’ BOA.

Praktische zaken

De eerste editie van deze masterclass was op 3 december 2019. Bij voldoende belangstelling kunnen er nog meer worden georganiseerd. Dat kan ook in de vorm van een masterclass op maat voor uw eigen organisatie. Neem contact op met Sander ‘Mister Bodycam’ Flight. :-)