Bodycams voor boa’s

Masterclass Bodycams voor boa’s

Wat u moet weten over inzet bodycams bij toezicht en handhaving

Dinsdag 3 december 2019
9:00 – 13:00 uur
Utrecht

Steeds meer boa’s krijgen een bodycam van hun werkgever. Bijvoorbeeld om agressie en geweld te voorkomen, maar ook voor opsporing of trainingen. De bodycam lijkt een eenvoudig apparaat, maar er zitten allerlei haken en ogen aan vast. In deze masterclass behandel ik de belangrijkste onderwerpen zodat u na afloop weet of bodycams ook iets voor uw organisatie zijn. U leert waar u rekening mee moet houden voordat u begint. Ook mensen uit organisaties die al met bodycams werken kunnen veel aan deze masterclass hebben. U hoort de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk en kunt ervaringen uitwisselen met collega’s uit andere organisaties.

Waar gaat de masterclass over?

Evaluaties

 • Wat leren we van evaluaties die tot nu toe zijn uitgevoerd?
 • Waarom werken bodycams in Nederland de-escalerend en in Duitsland escalerend?
 • Werkt live streaming naar de meldkamer of toezichtruimte?
 • Kan je beelden gebruiken voor opsporing en wat levert dat op?

Organisatie

 • Wat moet je ‘achter de schermen’ regelen om bodycams een succes te maken?
 • Welke spelregels zijn doorslaggevend?
 • Hoe zorg je voor draagvlak op de werkvloer?

Techniek

 • Welke merken en soorten bodycams zijn er hoe verschillen die van elkaar?
 • Hoe ga je om met de software en hardware voor de opslag van beelden?

Juridisch

 • Welke grondslagen zijn er voor bodycams?
 • Wanneer geldt de AVG en wanneer de Wpg?
 • Kan je beelden strafrechtelijk en bestuursrechtelijk gebruiken?
 • Mag de werkgever opnames gebruiken voor onderzoek naar werknemers?

Voor wie is de masterclass?

Deze masterclass is interessant voor boa’s zelf, maar ook voor hun werkgevers. Ook ondersteuners binnen hun organisaties, zoals de dienst ICT of de afdeling Juridische Zaken. Er is veel ruimte voor vragen en discussie; met de docent, maar ook met uw collega’s.

En wie is Sander Flight?

Ik ben zelfstandig onderzoeker en adviseur met twintig jaar ervaring op het gebied van cameratoezicht en bodycams. Ik heb drie jaar onderzoek gedaan naar bodycams bij de Nationale Politie en daar drie boeken over gepubliceerd – ze staan allemaal als pdf online. Daarnaast heb ik advies gegeven over bodycams aan de boa’s van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Ik ondersteun ook openbaar vervoer bedrijven die hun boa’s met bodycams uitrusten: RET, Arriva en NS.

Inschrijven

Sdu opleidingen