Infographics bodycams

Vandaag kan ik, met gepaste trots, twee infographics van Politie & Wetenschap over bodycams presenteren. De eerste laat zien wat we hebben geleerd van de twee grondig onderzochte proeftuinen met bodycams binnen de Nationale Politie: de Eenheid Amsterdam en de Landelijke Eenheid. Hebben de bodycams tot een veiliger gevoel geleid en tot minder geweld tegen politieambtenaren? Zijn opnames gebruikt voor opsporing? Welke geleerde lessen zijn er op het technische vlak?

De tweede infographic geeft een overzicht van alle zaken waar je als organisatie rekening mee moet houden als je bodycams wilt invoeren. De geleerde lessen heb ik verdeeld over drie hoofdcategorieën: techniek, beleid en context. Binnen elke categorie geef ik een opsomming van de zaken die er écht toe doen.

Geleerde lessen

Ik heb drie jaar aan deze onderzoeken gewerkt en het is verbazingwekkend om te zien dat al die kennis eigenlijk best op twee A4-tjes past. Maar het zijn wel zeer compacte A4-tjes met een hoge informatiedichtheid. De goede verstaander kan hier echt een flinke tijd mee vooruit, want sommige zaken zijn buitengewoon complex om goed te regelen.

Elk blokje telt

De infographics zijn bedrieglijk eenvoudig. ‘Bedrieglijk’ omdat ze in feite heel complex zijn. Wat dacht u bijvoorbeeld van het blokje ‘opslag & verbindingen’? Daarin staat dat je moet nadenken over live streaming, beeldopslag, meta-data en zoeken & gebruiken. Dat zijn vier onderwerpen waar je een paar dagdelen voor aan de tekentafel moet gaan zitten met je IT-mensen, je juristen en je eindgebruikers om te bedenken wat jullie organisatie überhaupt wil. En dan moet het bouwen en implementeren nog beginnen.

En kijk eens naar de context met daarin het blokje ‘Cultuur’. Op plekken waar het vertrouwen in de politie (eigenlijk: de organisatie die bodycams gaat gebruiken) goed is, werkt de bodycam heel anders dan waar dat vertrouwen een deuk heeft opgelopen. Het is maar één van de bullets in het blokje, maar er gaat een hele wereld achter schuil.

Denk zelf na

Het is onvermijdelijk bij het maken van infographics dat je de informatie die je wilt delen moet samenvatten. Als het op twee A4-tjes moet passen, kan het niet anders dan dat je interessante informatie achterwege moet laten. Maar dat geeft niet als deze infographics je aanzetten om goed na te gaan denken.

Want als ik iets heb geleerd na drie jaar bodycamonderzoek is het wel dat deze nieuwe technologie heel veelbelovend is, maar dat de meerwaarde alleen wordt verzilverd als de mensen die die techniek gebruiken er op de goede manier mee aan de slag gaan.

Downloaden maar!

Check die infographics uit! Ga naar de site van Politie & Wetenschap, download de infographics of lees de drie rapporten waar al dit moois op is gebaseerd.