Bredere inzet van bodycams door de politie

Ik heb in 2021 voor de Nationale Politie onderzocht welke meerwaarde bodycams kunnen hebben voor het dagelijkse politiewerk. Eerder onderzoek dat ik deed in de Eenheid Amsterdam en bij de Landelijke Eenheid lieten al zien dat bodycams geweld tegen politiemensen kunnen voorkomen. Maar je kunt nog veel meer met bodycams: live meekijken, evalueren, opsporen. Ik keek in de praktijk of een bredere inzet van bodycams iets oplevert.

Bredere inzet

De politie heeft nu ongeveer tweeduizend bodycams verspreid over alle eenheden. De bodycams geven de politiemensen die ermee werken een veiliger gevoel en ze helpen bij het de-escaleren van agressie en geweld. Opnames worden ook gebruikt als bewijs in opsporingsonderzoeken. Deze toepassing kan nog wel verder ontwikkeld worden, want meestal is alleen de filmer zelf op de hoogte van het feit dat er bodycambeelden zijn. Zonder betere interne informatiedeling is het voor andere politiecollega’s niet duidelijk dat er beelden zijn en zullen ze dus ook niet worden gebruikt.

Leren van beelden

Een zeer veelbelovende nieuwe toepassing van bodycams is leren van beelden. Het is buitengewoon leerzaam om opnames terug te kijken en te zien wat er goed ging en wat er eventueel beter kon. In tegenstelling tot veel andere trainingen, vaak met acteurs, is dit het echte werk dat je kunt terugkijken. Dat moet dan overigens wel in een veilige leeromgeving gebeuren, want het moet gaan om leren en niet om controleren.

Live meekijken

Ook live meekijken is interessant als bredere toepassing van bodycams. Maar dat heb je niet zomaar voor elkaar. Want er moet wel iemand aan de andere kant van de bodycam klaar zitten om mee te kijken als het nodig is. Dat vergt veel technische aanpassingen, maar ook heel veel organisatorische afspraken.

En nu?

De politie neemt de aanbevelingen uit het onderzoek ter harte en gaat deze de komende tijd stapsgewijs uitwerken zo blijkt uit dit nieuwsbericht van de politie.

Downloaden maar!