Bredere inzet van bodycams: wat levert dat op?

Uit eerder onderzoek weten we dat bodycams preventief kunnen werken: politiemensen met bodycams worden minder vaak het slachtoffer van agressie of geweld door burgers. De Nationale Politie heeft om die reden besloten op grote schaal bodycams aan te schaffen voor alle eenheden. Maar bodycams kunnen niet alleen preventief werken: er zijn nog twee mogelijke mechanismen. Bodycams bieden ook de mogelijkheid live mee te kijken in de meldkamer. En natuurlijk kan je de opgenomen beelden gebruiken voor opsporing. Ik onderzoek in opdracht van de Nationale Politie wat de mogelijke en de feitelijke meerwaarde van bodycams is als deze kleine draagbare camera’s breder worden ingezet dan louter voor preventie.

Proeftuinen

Net als bij de eerdere onderzoeken in de Eenheid Amsterdam en de Landelijke Eenheid doen we dat in een aantal proeftuinen: plekken waar ruimte wordt gecreëerd om een goed begeleid experiment te houden. Ik ga de proeftuinen actief begeleiden en daarna ook evalueren wat de effecten waren.

Wat leren we van dit onderzoek?

Na afloop van het onderzoek weten we wat de meerwaarde van een bredere inzet van bodycams is. Maar minstens zo belangrijk is het vergaren van kennis over de juridische kaders, de technische randvoorwaarden en de organisatorische vereisten. Dat betekent dat dit onderzoek niet alleen relevant is voor mensen die zich met bodycams bezig houden. Het is ook interessant voor mensen die willen weten wat de succesfactoren zijn voor dit soort technologische innovaties binnen de politie.

Het onderzoek wordt begeleid door een commissie en loopt gedurende 2020. De resultaten worden begin 2021 verwacht.