Camerabewaking op de openbare weg

camerabewaking-blauwBegin maart 2015 ondertekenden de burgemeester van Harderwijk en de voorzitter van de Bedrijvenkring Harderwijk een convenant. Dat convenant maakt het mogelijk dat private bewakingscamera’s van ondernemers ook de openbare weg in beeld brengen. Het convenant is nodig om aan de wet- en regelgeving te voldoen.

Gemeente verantwoordelijk
Als ondernemers de straat in beeld brengen met hun camera’s heeft de gemeente daar een gedeelde verantwoordelijkheid voor. Die verantwoordelijkheid wordt door de gemeente Harderwijk ingevuld door middel van dit convenant. De ondernemers beveiligen hun eigendommen, terrein en werknemers en de gemeente zorgt dat de privacy van voorbijgangers niet in gevaar komt.

Wet- en regelgeving: complex en in beweging
De wetgeving voor cameratoezicht is complex: er zijn meer dan tien wetten die iets zeggen over cameratoezicht. Maar geen enkele wet regelt alles in één keer. Dat betekent dat elk project om maatwerk vraagt. Het gaat in elk geval niet om de plaats waar de camera hangt, maar om het doel van de camera. Als het gaat om de openbare orde, dan geldt de Gemeentewet. Maar ook als er geen openbare orde probleem is, kan er wel degelijk een reden zijn om camera’s op de openbare weg te richten. Alleen mag dat niet onder de vlag van de Gemeentewet.

Harderwijk
In de gemeente Harderwijk heb ik in een aantal gesprekken bezien waar behoefte aan was. Dat bleek een convenant te zijn: een gezamenlijk document waarin de ondernemers en de gemeente aangeven dat ze constructief met elkaar samenwerken aan de veiligheid op bedrijventerreinen. Onder die ‘paraplu’ worden nu voor elk bedrijventerrein protocollen opgesteld waarin de ondernemers de noodzakelijkheid onderbouwen en laten zien dat ze zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Jaarlijks rapporteren zij in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen wat de camera’s hebben opgeleverd en of ze nog noodzakelijk zijn.