Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken 2014

De Eenduidige Landelijke Afspraken geven aan op welke manier politie en openbaar ministerie moeten reageren op werknemers met een publieke taak die slachtoffer worden van agressie of geweld. Ik heb onderzocht of de gemaakte afspraken worden nageleefd en in hoeverre de afspraken zelf nog actueel en bruikbaar zijn. 

Dit onderzoek betrof een interne zelfevaluatie door politie en OM. Alle regionale eenheden van de politie en alle arrondissementsparketten van het openbaar ministerie vulden de vragenlijst in.

In 2012 voerde ik de evaluatie ook uit en natuurlijk heb ik dezelfde vragenlijst gebruikt. Dit maakte een goede vergelijking tussen 2012 en 2014 mogelijk.

De zelfevaluatie helpt politie en OM bij het verbeteren van de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers in de publieke sector. Door de landelijke standaard te gebruiken kunnen eenheden en parketten goed worden vergeleken met elkaar.

De resultaten zijn gepresenteerd op bijeenkomsten van de VPT-portefeuillehouders van het OM en de VPT-contactpersonen van de politie.