Juridisch advies cameratoezicht Haven Rotterdam

In de Rotterdamse haven werken de Douane, de gemeente Rotterdam, Deltalinqs, de Zeehavenpolitie en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan collectief cameratoezicht. Ik geef juridisch en praktisch advies om de privacy van gefilmde personen te beschermen. Het cameratoezicht is nodig als onderdeel van het tegengaan van drugscriminaliteit, illegale immigratie, mensenhandel en milieucriminaliteit. Het is de bedoeling dat in 2018 de eerste 30 camera’s worden geïnstalleerd; de komende jaren komen daar nog bijna 200 camera’s bij.

Eén camera, meerdere gebruikers

Het cameraproject is gebaseerd op de overtuiging dat samenwerking bij cameratoezicht meer effect heeft dan een ieder-voor-zich aanpak. Dezelfde camera kan door verschillende instanties voor verschillende doelen worden gebruikt.

Autorisaties per gebruiker

De camera’s worden centraal gekoppeld aan het Cameraplatform Haven Rotterdam. Dat platform stelt de juiste camerabeelden beschikbaar aan aangesloten partijen op basis van autorisaties. Alleen geautoriseerde gebruikers krijgen toegang tot de camerabeelden. De Douane houdt toezicht op de goederenstromen en het bedrijfsleven kan hun eigendommen en werknemers beschermen. Uiteraard worden de camerabeelden niet alleen gebruikt voor preventief toezicht: de camerabeelden kunnen ook worden gebruikt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten door de politie.

Privacy

Als er op camerabeelden individuen te zien zijn, vallen die beelden onder de wet- en regelgeving voor persoonsgegevens. Ik ondersteun de samenwerkende partijen met juridisch en praktisch advies. Ik stel bijvoorbeeld een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) op. Daarin worden alle privacyrisico’s beschreven en worden maatregelen genomen om die risico’s te verkleinen. Ook denk ik mee over de andere documenten zoals het convenant, gebruikersovereenkomsten met alle deelnemers en verwerkersovereenkomsten met alarmcentrales.