Evaluatie Contra Terrorisme Infobox

ruimte-om-te-delenDe Contraterrorisme Informatiebox is een samenwerkingsverband van tien instanties. Deze organisaties wisselen in de box informatie uit om terrorisme effectiever en efficiënter te bestrijden. Deze informatie mag normaal niet worden gedeeld, maar voor terrorismebestrijding is een uitzondering gemaakt. Deze CT Infobox bestaat in 2015 tien jaar – tijd voor een jubileumfeestje, dachten de leden van het Coördinerend Beraad. Dat is het gremium dat de werkzaamheden in de box aanstuurt. Zij vroegen aan het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om een evaluatie te houden. Samen met Christianne de Poot heb ik dat onderzoek in de tweede helft van 2014 mogen uitvoeren.

Feestje
Het rapport is op 27 maart 2015 aangeboden aan de leden van het Coördinerend Beraad en zo’n 200 andere genodigden. De positieve conclusie van het onderzoek (‘Goed idee, goed uitgevoerd’) was aanleiding voor een gezamenlijke terugblik op de ontstaansgeschiedenis met de geestelijke vaders van de box. Ook keken we vooruit naar mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.

Dilemma’s
Het onderzoek leidde tot een positieve conclusie over de CT Infobox. Maar in ons rapport geven we ook aan dat er een paar dilemma’s spelen waar de CT Infobox voortdurend mee wordt geconfronteerd. Externe steun is essentieel om door te kunnen werken, maar vanwege de zeer gevoelige informatie in de box kan niemand ‘van buiten’ inzage krijgen in wat er echt gebeurt. Dat zorgt voor onvermijdelijke spanningen en daar moet de box de komende tijd heel goed over nadenken. Dat was de afgelopen tien jaar het geval en dat zal de komende tien jaar niet veranderen.

  • Moeten er extra organisaties worden toegevoegd? Of extra databestanden? Kunnen er organisaties uit?
  • Moeten er meer analyses worden uitgevoerd? Moet de box ook voorspellende risico-inschattingen gaan maken?
  • Klopt het beeld dat de omgeving van de CT Infobox heeft wel met de werkelijkheid? Is de externe bekendheid groot genoeg?

Over die dilemma’s is na de presentatie van het rapport gediscussieerd met de aanwezigen afkomstig van de deelnemende organisaties: AIVD, Nationale Politie, Openbaar Ministerie, Marechaussee, MIVD, IND, Inspectie SZW, FIU, FIOD en NCTV.

Rapport
Het rapport is beschikbaar op de website van het WODC: