Opleiding Wetgeving & Security

Ik ben docent van de SBO-opleiding Wetgeving & Security. Ik geef de module ‘Cameratoezicht’ over de wetten en regels die gelden voor camera’s: zowel op openbare plaatsen als op niet-openbare plaatsen.
Alle relevante wetten komen aan bod: Wetboek van Strafrecht, Wet bescherming persoonsgegevens, Wet politiegegevens, Politiewet, Wet op de ondernemingsraden en het Wetboek van Strafvordering. Uiteraard ga ik ook in op de nieuwe Europese privacyverordening, de Algemene verordening gegevensbescherming, die vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

Ik praat niet alleen maar over wetten: ik leer ook een methode om zelf met wetgeving aan de slag te gaan. Die methode heb ik mezelf de afgelopen jaren aangeleerd omdat mij steeds vaker de vraag werd gesteld: “Hoe zit dat juridisch?” Een goed antwoord is niet puur gebaseerd op de wet, maar een eigen afweging die van geval tot geval anders uit kan pakken. De methode bestaat uit drie stappen: 1) afweging maken, 2) bronnen checken (wet, jurisprudentie, e.d.) en 3) documenteren van je afweging.

Cursus

De gehele cursus Wetgeving en Security duurt vier dagen. Mijn module over camera’s duurt een dag. Andere onderwerpen in de cursus zijn:

 • Weren van ongewenste bezoekers
 • Toegangsverlening en toegangsbeheer bedrijven en terreinen
 • Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
 • Toegangsbeheersingssystemen en privacy
 • Het weren van drones
 • Visitatie en screening
 • Beheer en verkoop van gevonden spullen
 • Screening externe medewerkers

Voor wie bedoeld?

De cursus is speciaal ontwikkeld voor:

 •  Medewerkers van particuliere beveiligingsbedrijven en bedrijfsbeveiligingsdiensten;
 • Facility- en securitymanagers;
 • Adviseurs integrale veiligheid van gemeentelijke en rijksoverheid; en
 • Veiligheidscoördinatoren en beveiligingsadviseurs van bedrijven en overheden.

Data en inschrijven

2017: 26 september, 3, 10 en 31 oktober.
2018: 25 september, 2, 9 en 30 oktober.

Inschrijven bij SBO.