Beeldtechnologie: een toekomstverkenning

Beelden spelen een steeds grotere rol op het gebied van de veiligheid. Er zijn beelden beschikbaar van kleine incidenten en grote rampen. In deze toekomstverkenning uit 2010  onderzocht ik hoe de ’tsunami aan beelden’ kan worden verwerkt door politie en andere veiligheidspartners.

De instanties die waken over onze veiligheid moeten deze beelden verwerken, iets dat door de omvang van de beeldenstroom tot problemen leidt. In deze roadmap zijn doelen gesteld voor 2020 en een aantal mijlpalen voor 2015. De roadmap is opgesteld voor het kabinetsprogramma Veilig door innovatie. Ik interviewde ruim dertig experts en organiseerde een aantal bijeenkomsten voor producenten, doorgevers en gebruikers van beeldmateriaal.

Download het rapport hier.

Dit project voerde ik uit bij DSP-groep