Prostitutie na opheffen bordeelverbod

Het prostitutiebeleid van gemeenten is in 2007 onderzocht: ruim vijf jaar na opheffing van het bordeelverbod. Elke gemeente moest vanaf dat moment vergunningen verlenen aan bordeelexploitanten. Het onderzoek bestond uit een enquête onder alle Nederlandse gemeenten en meer dan vijftig interviews met prostituees en exploitanten. Het rapport is in 2008 gepubliceerd door het WODC in combinatie met twee andere deelonderzoeken naar niet-legale prostitutie en arbeidsomstandigheden.

Dit project voerde ik uit bij DSP-groep