Visie op cameratoezicht NS

De visie op cameratoezicht van NS is voor het laatst in 2008 vastgesteld. Inmiddels is cameratechnologie een stuk geavanceerder. Daarom was het tijd voor een update van de visie en ik ben gevraagd die nieuwe versie te schrijven. 

Hardware: kleiner en beter
Camera’s zijn er nu in veel meer soorten en maten dan tien jaar geleden. En de beeldkwaliteit is sterk verbeterd. Daarom worden er nu veel meer mobiele camera’s ingezet. Denk dan aan camera’s in het rijdende materieel (frontcams), maar ook aan camera’s die worden gedragen door het personeel (bodycams). Maar hoe bepaal je eigenlijk of er ook echt nieuwe camera’s nodig zijn?

Opslag en beeldtransport
Ook de mogelijkheden om met de beelden aan de slag te gaan zijn nu veel groter dan tien jaar geleden. De beelden worden niet meer alleen lokaal opgeslagen: ze kunnen draadloos en real-time worden verzonden. Hier is de vraag: Zijn alle beelden even belangrijk? Voor welke camera’s is het nodig te investeren in de bandbreedte voor draadloze overdracht?

Rechtstreeks toezicht
Het is door al die draadloze beelden ook veel eenvoudiger geworden om vanuit een toezichtcentrale rechtstreeks mee te kijken met de camera’s. Maar dat heeft – bij een aantal van vele duizenden camera’s in het hele bedrijf – grote consequenties voor die toezichtcentrales. Dat roept de vraag op: Moeten alle beelden met dezelfde intensiteit worden bekeken?

Privacy
Een andere ontwikkeling is de wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking van camerabeelden. De Wet bescherming persoonsgegevens verdwijnt in mei 2018 en zal worden vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming. NS wil uiteraard voldoen aan de eisen die daaruit voortvloeien. Maar hoe zit het precies met Privacy Impact Assessments, het recht op inzage en ‘vergetelheid’ van betrokkenen, het register van verwerkingen en de functionaris voor de gegevensbescherming?

Draagvlak door interviews
Dit zijn allemaal vragen die ik ga beantwoorden in deze opdracht. Ik praat met tientallen deskundigen binnen NS en ook met een paar mensen buiten het bedrijf, zoals politie en OM. Ik heb de opdracht een nieuwe visie te maken die niet alleen juridisch klopt, maar ook breed wordt ondersteund. Zodat NS weer tien jaar vooruit kan.