Spoedeisend preventief fouilleren

Sinds 2014 hebben burgemeesters de mogelijkheid om spoedeisend preventief te fouilleren. Dat kunnen ze doen in acute noodsituaties zonder dat ze vooraf toestemming van de gemeenteraad nodig hebben. Ik voerde in 2016 de evaluatie uit samen met I&O Research.

gunVerschil met ‘gewoon’ preventief fouilleren
In artikel 151b van de Gemeentewet krijgen burgemeesters de mogelijkheid preventief te fouilleren. Daar moet de gemeenteraad de burgemeester wel de bevoegdheid voor geven. Medio 2014 is er een extra artikel aan de Gemeentewet toegevoegd (artikel 174b Gemeentewet). Daarmee kan de burgemeester in een onvoorziene en spoedeisende situatie een gebied voor ten hoogste twaalf uur aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. Hij moet de raad daar wel over informeren, maar heeft geen toestemming nodig.

Evaluatie
Het Ministerie van Veiligheid & Justitie wilde een jaar na de wetswijziging dat er een evaluatie wordt gehouden. Dat is aan de Tweede Kamer toegezegd bij de behandeling van de wetswijziging in 2013.

  • In welke gemeenten is het middel ingezet?
  • Op welke wijze?
  • Welke knelpunten zijn er?
  • Welke resultaten worden er behaald?

Rapport
Het rapport is beschikbaar op de site van het WODC (PDF downloaden).