Searching downstream: on the prosecutorial utility of body cameras

[ NL vertaling onderaan het bericht ]

One of the most logical ways in which body cameras are able to help law enforcement agencies, is by documenting incidents and subsequently using the recordings to arrest, prosecute and convict suspects. Yet, despite an ever increasing number of evaluations being published, there is hardly any evidence (apart from the anecdotal) of the prosecutorial utility of Body Worn Video. I have been asked to give a presentation about this topic at the 2018 Accelerate conference in Phoenix.

Only four studies – all from the UK or the US – have provided quantitative information and these will be presented and discussed. First, I will look at the contribution of body cameras to positive outcomes at court, by looking at case processing time and early guilty pleas. Second, the difference between testimonial and real evidence will be used to understand and predict cost saving or cost ‘shifting’ within the judicial system.

This will be followed by a brief overview of the technical challenges that have to be overcome to enable the use of video downstream from the police. Finally, preliminary findings on the judicial value of bodycams in Amsterdam will be presented at the conference.

About me

I am an independent academic, based in Amsterdam, The Netherlands. I began my career as a researcher in 1996 and have specialised in surveillance and privacy as it connects to camera technology. I work for police and other law enforcement agencies, cities, public transport, health care and ministries. I am also a teacher of courses on public order law and privacy law. My students are government officials, security professionals and criminology students at several Dutch Universities. Early 2017, I published a book with an overview of the scientific literature on body cameras, including a meta-analysis of nine impact assessments. Currently, I am evaluating two pilots with Body Worn Video for the Dutch National Police.

 

UPDATE 13 June 2018: I published the written version of the presentation as an article on LinkedIn. Read it here.


Stroomafwaarts zoeken: over de meerwaarde van bodycams voor opsporing

Een van de meest logische manieren waarop bodycams de politie kunnen ondersteunen is door incidenten te registreren. Daarna kunnen de opnames worden gebruikt om verdachten op te sporen, te vervolgen en te veroordelen. Maar ondanks het voortdurend groeiende aantal evaluaties, is er nauwelijks bewijs (behalve anekdotisch) voor de stelling dat bodycams waardevol zijn voor opsporing. Ik ben gevraagd een presentatie te geven over dit onderwerp op de Accelerate conferentie van 2018 in Phoenix.

Er zijn maar vier onderzoeken – allemaal uit het VK of de VS – die kwantitatieve informatie bevatten en die onderzoeken zal ik presenteren en bespreken. Eerst kijk ik naar de bijdrage van bodycams aan succes in de rechtszaal, door te kijken naar doorlooptijden en bekennende verklaringen. Ten tweede zal ik op basis van het verschil tussen testimonial evidence en real evidence ingaan op de kostenbesparing of eigenlijk kostenverschuivingen in de strafrechtketen.

Daarna geef ik een kort overzicht van de technische uitdagingen waar oplossingen voor moeten worden gevonden wil je opnames van de politie kunnen gebruiken in de rest van de juridische keten. Ik sluit af met een presentatie van de voorlopige bevindingen voor de juridische waarde van bodycams in Amsterdam (meer over de conferentie).

Over mij

Ik ben onafhankelijk onderzoeker en ZZP-er. Ik ben begonnen als onderzoeker in 1996 en sindsdien heb ik me gespecialiseerd in surveillance en privacy en het snijvlak met cameratechnologie. Mijn opdrachtgevers zijn politie en andere handhavers, gemeenten, OV-bedrijven, zorginstellingen en ministeries. Ik geef ook les in openbareorderecht en privacy aan amtenaren, beveiligingsbedrijven en studenten criminologie op verschillende Nederlandse universiteiten. Begin 2017 publiceerde ik een boek met een overzicht van alle wetenschappelijke literatuur over bodycams, inclusief een meta-analyse van negen effectstudies. Momenteel evalueer ik twee pilots met bodycams voor de Nationale Politie.

 

UPDATE 13 juni 2018: Ik heb de uitgeschreven versie van de presentatie als artikel gepubliceerd op LinkedIn. Lees het hier.